Кропивницький. Дошкільний навчальний заклад № 68 "Золота рибка"(центр Софії Русової)

 

http://zolotarybka.klasna.com

Сторінка логопеда

Зареєструвати дитину => 

 

 

 Требух Ірина Борисівна – вчитель-логопед ДНЗ № 68. Має:  Вищу дефектологічну освіту, закінчила Слов'янський державний педагогічний інститут 1990р., 22 роки педагогічного стажу, стаж на посаді 22 роки – кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель».

 

 

Пріоритетні завдання логопедичної корекції:

 
- подолання порушень усного та письмового мовлення;
- розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності;
- формування фонетико-фонематичної, лексико-граматичної сторін мови,зв'язного мовлення;
- формування комунікативних умінь;
- розвиток мовленнєвої, загальної та дрібної моторики;
- вироблення навичок свідомого сприймання та розуміння зверненого мовлення;
- розвиток просодичної сторони мовлення( темп, ритм, тембр, сила голосу);
- розвиток психічних процесів (пам’яті, мислення, уваги).

 

До дошкільних груп для дітей з порушеннями мовлення зараховуються діти, які мають мовленнєві розлади, при збереженому слусі та інтелекті.              

Комплектація груп здійснюється за віковими ознаками з урахуванням характеру і рівня мовленнєвого недорозвинення.
 
Тривалість перебування дітей з порушеннями мовлення встановлюється ПМПК в залежності від рівня та ступеня мовленнєвого порушення (від зарахування до початку шкільного навчання; від зарахування до 1 року).
У разі необхідності тривалість перебування може бути продовжено місцевими органами управління освітою з урахуванням висновку психолого-медико-педагогічної консультації.
 
 
 
 
 
Мовленнєві дефекти порушують можливість вільного спілкування дитини з іншими людьми. Усвідомлення власної мовленнєвої недостатності зазвичай викликає негативні емоційні стани: почуття соціальної неповноцінності, страх мовлення, постійні переживання.
 
Для правильного розвитку мовлення дитини необхідне спілкування з ровесниками. Воно різноманітніше за характером контактів і функціями, емоційніше, розкутіше, створює умови для різних сторін мовленнєвого розвитку. Але основний поводир у світ мовленнєвої культури – мовленнєвого спілкування і мислення для дитини – тільки дорослий, від якого залежить основна організація змістовного дитячого спілкування.
 
Отже, не тільки мовленнєві можливості дитини, а й її внутрішній світ, становлення до тих, хто її оточує, пізнавальні здібності та уява про себе багато в чому залежить від того, як спілкуються з нею дорослі, як і про що вони з нею розмовляють.
1. Спілкуйтеся з дитиною якомога більше, коментуйте свої дії, детально розповідайте про предмети, які її оточують.
2.   Збагачуйте словниковий запас малюка новими словами, пояснюючи їх.
3. Розмовляйте з дитиною повільно, грамотно і чітко, ні в якому разі не «сюсюкайте».
4. Спонукайте дитину до мовлення, ставлячи їй запитання, поступово ускладнюйте їх.
5.  Коли малюк говорить, виправляйте його мовленнєві помилки тільки після того, як він закінчить фразу.
6.  Багато читайте дитині, вчить її переказувати, разом вчіть вірші, вчить складати цікаві історії за картинками.
7.   Процес розвитку мовлення стимулює дрібна моторика рук. Виконуйте вправи для пальчиків, малюйте олівцями і крейдою, грайте в мозаїку.
8.   Не забувайте хвалити дитину після кожного успіху.
 
Головною метою логопедичної допомоги є забезпечення навчання, виховання та розвитку дітей з вадами мовлення, а також попередження мовленнєвих порушень та неуспішності в школі.
 
У двох логопедичних групах для дітей з порушеннями мовлення проводиться організоване корегуюче навчання і виховання, що забезпечує більш повну реалізацію адаптивних та компенсаторних можливостей дітей.

 

 

З  нагоди Дня знань в дошкільному закладі пройшли заняття, бесіди, фізкультурна розвага, об'єднані єдиною темою, спрямовані на виховання патріотичних почуттів вихованців.