Підручники для школи

Кропивницький. Дошкільний навчальний заклад № 68 "Золота рибка"(центр Софії Русової)

 

Звіт Керівника

Зареєструвати дитину => 

Презентація звіту керівника дошкільного навчального закладу № 68 

 

ЗВІТ

директора дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 68      

«Золота рибка» комбіноваго типу м.Кропивницького

Отян Валентини Іванівни

на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють

за 2020/2021 навчальний рік

 

            Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти  і науки України від 23.03.2005 р. №178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних. загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю»

 

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно -громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття та виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

Основні завдання  зборів:

 1. Забезпечити прозорість і демократичність управління навчальним закладом.
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

     Я, Отян Валентина Іванівна, маю вищу педагогічну освіту. Закінчила Київський державний педагогічний університет ім. В. Драгоманова, викладач педагогіки та психології (дошкільної), методист дошкільного виховання. З 1990 року очолюю дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 68 «Золота рибка» комбінованого типу.

      Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 68 «Золота рибка» комбінованого типу засновано в 1983 році.

        Я, як керівник дошкільного закладу спрямувала роботу колективу на впровадження педагогічної спадщини Софії Русової по забеспеченню всебічного гармонійного розвитку особистості дитини та здійснення родинно-національного виховання на основі відроджуваних традицій української етнопедагогіки по виявленню, розвитку та підтримці творчих здібностей кожної дитини.

За результатами використання педагогічної спадщини С.Русовою досвід роботи закладу був систематизований та надрукований «Добро озветься долею», який зберігається в Інституті змісту та форми методів роботи.

    Я, як директор, спрямовую роботу на взаємодію педагогів нашого закладу з іншими педагогами України, знайомство з їх досвідом роботи та представлення нашого. Педагогічний колектив представив свій досвід роботи у виданнях Науковці  та освітяни України, Флагмани освіти і науки України.

Дошкільний навчальний заклад відноситься до комунальної власності міста. 

Його засновником є Кропивницька міська рада. Дошкільний  заклад є  юридичною особою, діє на підставі Статуту має печатку  й штамп встановленого зразка, обслуговується через централізовану бухгалтерію управління освіти Кропивницької міської ради.

 У дошкільному навчальному закладі визначена українська мова навчання і  виховання дітей.

Я, як директор, забезпечую:

 • реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори  членів трудового колективу та батьківського комітету;
 • дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах та громадських організаціях;
 • у межах своєї компетенції видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками  закладу;
 • приймаю на роботу та звільняю з посади працівників закладу при потребі;
 • розпоряджаюсь в установленому порядку майном, відповідаю за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
 •  контролюю організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
 • забезпечую умови для проведення оздоровчо-профілактичної та лікувальної роботи,  фізичного розвитку та зміцнення здоров'я дітей;
 • забезпечую дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників.

        Організація освітньої роботи дошкільного навчального закладу № 68 здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти (від 12.01.2021 р.), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305), нового Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234), інструктивно – методичних рекомендацій «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2020/2021 навчальному році» (лист МОН від 30.07.2020 № 1/9-411).

         Зміст освітнього процесу в закладі реалізовувався відповідно до вимог освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (затвердженої листом МОН від 30.07.2020 № 1/9 - 44).

       З метою поліпшення якості освітнього процесу, розширення, поглиблення змісту дошкільної освіти в тому числі при наданні додаткових освітніх послуг, у роботі з дітьми використовуються парціальні програми, що схвалені комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України:

 • «Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового редагування Рейпольської О. Д.);
 • «Граючись вчимося. Англійська мова», програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (авт. – Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.) – чинна до кінця навчального року;
 • «Англійська мова для дітей дошкільного віку», програма та методичні рекомендації (заг. ред. – Низковська О.В., авт. – Кулікова І. А., Шкваріна Т.М.);
 • «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт. – Борщ Р. М., Самойлик Д. В.) – чинна до кінця навчального року;
 • «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт. -  Березіна О. М., Гніровська О. З.,  Линник Т. А.).;
 • «Скарбниця моралі», програма з морального виховання дітей дошкільного віку (авт. – Лохвицька Л.В.);
 • «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. – Лохвицька Л. В.);
 • «Казкова фізкультура»,  програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. - Єфименко М. М.);
 •  «Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку» (авт. – Малашевська І. А., Демидова С. К.);
 • Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» ( авт. - Рібцун Ю. В.);
 • Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення»  ( авт. - Бартєнєва Л. І. ).

    При організації роботи з дітьми дошкільного віку педагоги керувалися Переліком навчальних видань, рекомендованих до використання в освітньому процесі дошкільних навчальних закладів у 2020/2021 навчальному році (лист МОН від 22.07.2020 № 1/9-394).

       Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку в 2020/2021 навчальному році педагогічний колектив дошкільного навчального закладу № 68 спрямував свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості.

        При цьому з урахуванням актуальної суспільно-політичної, соціально-економічної, екологічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку ДНЗ колектив приділяв увагу таким пріоритетним напрямам освітньої роботи:

 • забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей  раннього віку (від 1,6 до 3 років), їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище;
 • національно-патріотичне виховання засобами  образотворчого мистецтва;
 •  формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми;
 • формування здорового способу життя у дітей та їх батьків;
 • екологічне та трудове виховання дошкільників в процесі організованої й самостійної предметно-практичної діяльності;
 • музичне виховання дітей дошкільного віку;
 • особливу увагу приділено таким засобам освітнього впливу на дитячу особистість як творча гра (сюжетно-рольова, конструкторсько-будівельна, театралізація, драматизація).

Дошкільний навчальний заклад отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності

    Аналізуючи здобутки колективу за  2020/2021 навчальний рік, слід відзначити, що вони були досить вагомими і в усіх досягненнях є внесок кожного працівника  закладу.

Перш за все приділялась велика увага роботі щодо забезпечення доступності дошкільної освіти. Всі запити батьків про зарахування дітей до дошкільного навчального закладу на 2020/2021 навчальний рік, згідно з електронною реєстрацією були    задовільнені.

 

                                          Кадрове забезпечення ЗДО

 Освітній процес в дошкільному закладі забезпечують кваліфіковані спеціалісти:
62 працівників:

 • педагогів – 27,
 • медперсоналу – 2 працівника,
 • технічного персоналу – 33 особи.

Станом на 31.05.2021 року у закладі наявний такий склад педагогічних працівників:    

- директор – 1;

- вихователь-методист – 1;

- практичний психолог – 1;

- музичний  керівник – 1;

- вихователі – 15

- керівник гуртка-1;

- інструктор з фізкультури - 1;

- вчителі – логопеди – 3;

- асистент вихователя – 1.

Аналіз  рівня освіти педагогічних працівників

Вища  спеціальна освіта - 12 осіб

Вища педагогічна - 8 осіб

Вища педагогічна (бакалавр)-1 особи

Середня спеціальна освіта - 4 особи

Аналіз рівня кваліфікації педагогічних працівників

16 тарифний розряд-1 особа

Вища категорія – 8 осіб

Перша категорія – 0 осіб

Друга категорія -  6 осіб

Спеціаліст –  5 особи

Відповідає посаді-5 осіб                       

Мають педагогічні звання

Вихователь - методист - 2 особи

Старший учитель – 2 особи

Нагороджені знаком  -                                          

«За заслуги» ІІ ступеня   - 1 особа

 

       Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. В цілому робота колективу відзначається стабільністю та позитивною результативністю, завдяки оптимальній розстановці кадрів та створенню у закладі позитивного мікроклімату.

Аналіз управлінської,  методичної

та організаційно-педагогічної роботи

         Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту,  ЗДО № 68      здійснює роботу по організації освітнього процесу в умовах особистісно  – орієнтованої моделі освіти, яка визначена  Базовим Компонентом дошкільної освіти в Україні, освітньою програмою для дітей від двох до семи років «Дитина», та передбачає гармонійний та різнобічний розвиток дошкільника,   набуття ними соціального досвіду та готовності продовжувати освіту у школі.

         Головною метою ЗДО є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти дітьми до 7-ми років, задоволення потреб у вихованні, догляді та оздоровленні, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

На кінець 2020-2021 навчального року в закладі виховується 284 дитини, в тому числі 48 дітей раннього віку. У своєму складі ЗДО має 11 вікових груп.

Упродовж навчального року працювало:

3 групи – для дітей раннього віку (групи №1,2,3);

1 група – для дітей 4-го року життя (група №11);

4 групи – для дітей 5-го року життя (групи №5,6,7,8,);

3 групи – для дітей 6-го року життя (групи №4,9,10)

З них:  логопедичні – 3 групи;

             інклюзивна - 2 групи.

Режим роботи груп:

9 груп-10, 5год

2 групи -12год.   

        Для успішної реалізації поставлених завдань в закладі створені необхідні умови: групові приміщення ЗДО забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка відповідає інноваційним вимогам та організовано з урахуванням інтересів дітей та їх віковим особливостям: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку вихованців в самостійній і спільній діяльності.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

- музична  зала;

- спортивна зала;

- кабінет психолога;

-навчальний  кабінет психолога;

- методичний кабінет та медичний блок;

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

- спортивний  майданчик;

-  обладнаний майданчик для гри  у футбол.

Методична робота

     Очолюваний мною колектив у 2020-2021 навчальному році працював творчо і відповідально.  Працював в інноваційному режимі, використовуючи нові педагогічні ідеї, запроваджуючи в освітню діяльність сучасні педагогічні технології і методики.

     Педагоги  дошкільного закладу здійснюють свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та на  період оздоровлення. Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

    Організація освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі була спрямована на реалізацію основних завдань ДНЗ, при визначенні яких були враховані їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, аналіз результатів роботи за 2020/2021 навчальний рік:

 1. Формування екологічної свідомості, навичок практичного життя, готовності до взаємодії з навколишнім світом
 2. Художньо – естетичний розвиток дітей дошкільного віку засобами образотворчого мистецтва
 3. Розвиток інноваційної діяльності педагогів засобами STREAM – освіти)

      В дошкільному навчальному закладі створені умови щодо  самоосвіти педагогів. Методичний кабінет забезпечує їх необхідною науковою методичною літературою, періодичними фаховими виданнями, ілюстративними матеріалами, зразками дидактичних матеріалів, дидактичних ігор, наочного матеріалу тощо. Методистом Бідою С.О. надаються кваліфіковані консультації з питань навчання, виховання організації діяльності дітей дошкільного віку протягом всього передування їх у ЗДО. З педагогами організовувались різноманітні форми методичної роботи, під час яких вони залучались до активної діяльності, проявляли особисту компетентність, ерудицію з питань дошкільної освіти. На допомогу вихователям організовувались виставки методичної літератури відповідно до річного плану роботи.

     Розвитку творчих здібностей та підвищення професійної компетентності педагогів сприяли колективні перегляди занять та виховних заходів з дітьми різного віку. Всі переглянуті заходи були побудовані методично вірно, використані методи та прийоми, які стимулювали дитину до активної розумової, практичної, діяльності під час якої діти демонстрували свідомі, глибокі знання, та уміння застосовувати їх в практичній продуктивній діяльності (групи № 10, вихователь Тарутіна С.В., №9, вихователь Лінок К.Д., №8, вихователь Оришечко О.І., музичний керівник Зінченко А.В., інструктор з фізкультури Шлапак В.І. під час свят та розваг) .

       Педагоги приймали активну участь в семінарах – практикумах, майстер-класах, тренінгах, презентаціях, педагогічних радах,  конкурсах. Варто відмітити активну участь у методичній роботі педагогів Тарутіну С.В., Оришечко О.І, Чудна А.А., Кривулько І.М., Кожухар І.О., Тірошко Т.І., Лінок К.Д.   В закладі протягом року проведено чотири педагогічних рад. На них обговорювались наступні питання:

 • Зміст діяльності і  завдання педагогічного коллективу. Основні орієнтири нового навчального 2020-2021 н. року у формуванні різнобічно розвиненої особистості (Круглий стіл)  (серпень 2020 р.);
 • Сучасні підходи до екологічного виховання дітей в умовах дошкіьного навчального закладу Про партнерську  взаємодію закладу дошкільної освіти і сім'ї щодо гармонійного розвитку особистості (листопад 2020 року)
 • Створення оптимальних умов для художньо-естетичного розвитку особистості дитини (лютий 2021 року)
 • Атестація педагогічних працівників (березень 2021 року)
 • Підсумки діяльності колективу  закладу дошкільної освіти щодо реалізації основних завдань  за 2020/2021 н.р

Під час засідань педагогічних рад спостерігалась висока компетентність педагогів, які мають значний педагогічний стаж роботи в установі (Тірошко Т.І., Кожухар І.О., Кривулько І.М., Оришечко О.І., Лінок К.Д., Міронова О.І., Тарутіна С.В.), та входження в професію педагогів-початківців (Сікан О.С., Загороднюк Ю.І., Тімченко Я.О.). При обговоренні питань освітньої роботи з дітьми демонструвались цікаві форми, методи і прийоми навчання, навчально-дидактичний матеріал, інтерактивні методи,  власні посібники, що в свою чергу сприяло надбанню професійної майстерності молодих спеціалістів, які не мають фахової дошкільної освіти.

З метою вдосконалення професійної майстерності педагогів, обміну досвідом протягом навчального року було проведено семінари-практикуми:

 • Розвиток природничо-екологічної компетенції дітей дошкільного віку - сучасна проблема;
 • Розвиток творчих здібностей дошкільника засобами образотворчого мистецтва;
 • Профілактика жорстокого поводження з дітьми;
 • STREAM-освіта в сучасному ЗДО.

    Важливо відмітити, що активна участь педагогічних працівників в роботі семінарів практикумів,  сприяла покращенню змісту  освітньої роботи вихованцями закладу, та рівня знань визначених програмами для кожної вікової групи.

        Також в роботі закладу  практикувались і такі форми методичної роботи як майстер-класи, обговорення актуальних питань за статтями фахових видань, консультації з питань навчання та виховання дошкільників, організації та проведення активних спільних  форм роботи з вихованцями та батьками. 

   Варто відмітити роботу музичного керівника Зінченко А.В. у активному залучені дітей до світу музики, вокалу, танцю. На високому методичному рівні були проведені заняття, свята, розваги.

    Чергова атестація педагогічних працівників закладу у 20120/2021 н.р. була проведена відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, (затверджено наказом МОН України від 06.10.2010 р. № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників») та з урахуванням змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників (затверджених Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473).

    З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів у поточному році пройшли атестацію 4 педагогічних працівники дошкільного закладу. З них:

 1. Вихователь Нешкреба Оксана Олександрівна на відповідність займаній посаді та присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії»;
 2. Керівник гуртка Зазимко В.О. на відповідність займаній посаді та встановленню 12 тарифного розряду;
 3. Вчитель – логопед Павлишина Людмила Іванівна на відповідність займаній посаді, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель»;
 4.  Музичний керівник Зінченко Анастасія Вікторівна  на відповідність займаній посаді, встановленню 10 тарифного розряду.

      Усвідомлюючи важливість реформування і оновлення дошкільної освіти, педагогічні працівники закладу постійно підвищують свій рівень фахової майстерності та психолого - педагогічної компетентності через проходження курсової підготовки, самоосвіти, приймають активну участь в методичних заходах ДНЗ, міста, області. Так, навчання за програмами у 2020/2021 н.р. при Комунальному закладі «Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» імені Василя Сухомлинського пройшли: 4 педагогічних працівника – Біда С.О., Зазимко В.О., Чудна А.А.,  які підвищили свій фаховий рівень, виконали докурсові роботи та прозвітували перед педагогічними працівниками про проходження курсів.

          Великого значення в змісті освітньої роботи педагогів ЗДО продовжують набувати  інноваційні технології, які покращують зміст роботи з дітьми та демонструють професіоналізм вихователів. Через такі технології як:  «Безмежний світ гри з LEGO», «STREAM – освіта, або Стежинки у Всесвіт»: виховуємо культуру інженерного мислення», Катерини Крутій, логічні блоки Зденека Дьєнеша,  палички Дж. Кюізенера, нетрадиційні техніки малювання, методика М.Монтессорі, ТРВЗ, ейдетика, мнемотехніка, картки – схеми, технології Глена Домана, Миколи Єфименка, Миколи Зайцева, Карла Орфа, ІКТ-технології, спільне виготовлення лепбуків, залучення дітей до пошуково-дослідницької діяльності виховуємо розвинених,  готових сприймати виклики Нової української школи, дітей.

    Колектив дошкільного навчального закладу протягом багатьох років використовує нові ефективні форми роботи із сім’єю, які дають змогу враховувати потреби батьків, пробуджувати у них інтерес до життя дітей у дошкільному навчальному закладі, формувати активну батьківську позицію, побудувати взаємодію з сім’єю на якісно новому рівні, перетворити батьків на однодумців, домогтися  взаєморозуміння, а з рештою – створити систему особистісно орієнтованої взаємодії дорослих з дітьми через організацію єдиного освітнього простору дошкільного закладу і сім’ї.
А головний результат нашої роботи – встановлення міцних, доброзичливих стосунків у родині, адже  у дружній, люблячій сім’ї може зростати самодостатня, соціально адаптована дитина.

    Психологічну допомогу батькам, дітям та педагогам  надає  практичний психолог Зазимко В.О.       

 Основними напрямками діяльності практичного психолога були: консультативно-методична,            просвітницька, профілактична,  корекційна  та розвивальна роботи:

 • Психологічне забезпечення процесу адаптації дитини до дошкільного навчального закладу;
 • Підвищення рівня інформованості педагогів та батьків щодо родинно – національного виховання дошкільників;
 • Розвиток фізичного «Я» дошкільників засобами гри;
 • Корекція та профілактика негативних особистісних новоутворень і поведінкових реакцій через проведення розвивальних занять з дітьми, морально-етичних бесід;
 • Діагностика  психічного розвитку дитини, дослідження рівня розвитку довільної сфери, визначення готовності дитини до школи;
 • Визначення та формування психологічної готовності до шкільного навчання дітей дошкільного віку;
 • Формування знань у батьків, педагогічних працівників про психологічне здоров’я дітей та шляхи його збереження і зміцнення.

    

Щодо збереження здоров’я дітей і його зміцнення

      Вважаю, що ця робота повинна бути спільною, відповідальною і систематичною. І починається   вона зі здоров’я сім’ї: мами, дитини, способу життя, профілактичних щеплень і загартування, одягу  дітей і прогулянок щодня і за будь – якої погоди. В ДНЗ створені всі умови для  забезпечення  фізкультурно-оздоровчої роботи. Маємо добре влаштований медичний блок,     маніпуляційний кабінет, спортивну залу і спортивні майданчики, інвентар і обладнання. Вчасно   оновлюється аптечка першої невідкладної допомоги. Штати укомплектовані фаховими медичними   працівниками і інструктором з фізкультури.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я

вихованців та працівників закладу

         Одним з пріоритетних напрямків роботи керівника є забезпечення соціального захисту,збереження та зміцнення здоров’я вихованців і працівників закладу. Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2020 – 2021 навчальному році здійснювалось на суму 36,00 грн дошкільні групи та 26.00 грн  групи раннього віку, відповідно з бюджету спрямовувалося 15,60 грн та 21.60 грн - це становить 60% від вартості харчування. Харчування дітей пільгових категорій здійснюється відповідно до наказу управління освіти.

   61 вихованець закладу користуються пільгами по сплаті за харчування дитини в ЗДО, це:

 • 3 дитини з малозабезпечених  сімей,
 • 37 дітей, батьки яких знаходяться у зоні бойових дій АТО.,
 • 1 дитина Чорнобилець,
 • 7 дітей з інвалідністю;
 • 11 дітей з багатодітних сімей  - 50%.
 • 2 дитини мають статус внутрішньо переміщених осіб. 

Харчоблок забезпечений необхідним технологічним обладнанням, посудом, миючими та дизінфікучими засобами.  

     В літній період вихованці забезпечені свіжими овочами, фруктами, соками, що завжди позитивно впливає на оздоровлення дошкільників влітку.

         Впродовж звітного навчального року з боку керівника та сестри медичної старшої здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно – гігієнічних умов, за виконанням норм харчування. Продукти та продовольча сировина надходять у заклад із супровідними документами відповідно до нормативних вимог.

Впродовж навчального року в закладі проводиться систематична робота з профілактики дитячого травматизму, безпеки життєдіяльності та формування навичок здорового способу життя. Форми роботи різноманітні: бесіди, розваги, свята, заняття тощо. Екскурсія до пожежної частини викликає в дітей велику зацікавленість до роботи цієї служби. Травм серед дітей не зафіксовано.

         Працівники закладу дотримуються правил техніки безпеки у приміщеннях закладу та на території. Травм у виробничому процесі не зафіксовано. Наприкінці травня в закладі відбувся Тиждень безпеки дитини, окрім навчальних заходів була проведена евакуація вихованців з приміщення дитсадка. Частина заходів проводилась за планом цивільного захисту.

     Зверення громадян за звітний період розглядались у відповідності з чинним законодавством з дотриманням термінів, прав і обов’язків учасників навчально-виховного процесу.

Заходи щодо зміцнення та модернізації

матеріально-технічної бази ДНЗ

Я, як керівник спрямовую роботу на покращення матеріально-технічної бази нашого закладу.

    Найбільш складним та відповідальним напрямком у роботі директора є збереження, зміцнення та розвиток матеріально – технічної  бази ДНЗ. Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно кошторису. Виділені фінансові асигнування 100% забезпечують захищені статті і частково – утримання дошкільного закладу.

За рахунок бюджетних коштів у 2020-2021 навчальному році було придбано:

 Капітальні ремонтні роботи та придбання по ДНЗ№68

 

Рік , місяць

З якого фонду виділені кошти

Вид робіт, товарів

Кошторисна вартість,грн.

Виділено коштів,грн.

Стан виконання

Примітка

Червень

2210

Хлорантеїн

864,62

864,62

придбано

 

 

 

2220

Маски (медичні)

 

2400,00

 

2400,00

 

придбано

 

 

 

2220

Тканина на маски

 

113,38

 

113,38

 

придбано

 

 

2210

Мило рідке

1190,00

1190,00

придбано

 

 

 

 

2220

Антисептик

«Клін-Стрін»

(1л)

 

 

2800,00

 

 

2800,00

 

 

придбано

 

 

 

 

2220

Антисептик

«Клін-Стрін»

(5л.)

 

 

7200,00

 

 

7200,00

 

 

придбано

 

 

 

2220

Рушник паперовий

 

1690,00

 

1690,00

 

придбано

 

 

 

2220

Рукавиці нітрілові

 

1000,00

 

1000,00

 

придбано

 

 

 

2220

Пакети для сміття

 

413,83

 

413,83

 

придбано

 

 

2220

Дезактин

2568,00

2568,00

придбано

 

 

 

2220

Резинка для масок

 

-

 

-

 

придбано

 

 

 

2220

Термометри

(безконт.)

 

19500,00

 

19500,00

 

придбано

 

Липень

-

-

-

-

-

-

Серпень

2220

Антисептик

«Клін-Стрін»

(55л.)

 

 

6050,00

 

 

6050,00

 

 

придбано

 

 

 

2210

Рушник паперовий

(20шт)

 

 

324,96

 

 

324,96

 

 

придбано

 

 

2210

Пакети для сміття

(9шт)

 

 

333,72

 

 

333,72

 

 

придбано

 

 

 

Бланідас

(20л)

 

1124,64

 

1124,64

 

придбано

 

 

2210

Мило рідке

(15л)

 

330,00

 

330,00

 

придбано

 

 

 

2220

Маски одноразові

(400шт)

 

 

1400,00

 

 

1400,00

 

 

придбано

 

 

 

2220

Рукавиці нітрилові

(100ш)

 

 

650,00

 

 

650,00

 

 

придбано

 

Вересень

2220

Хлорантеїн

(4кг)

 

1810,90

 

1810,90

 

придбано

 

 

2210

Дезеліт для прання

(40кг)

 

 

4488,00

 

 

4488,00

 

 

придбано

 

 

 

Папір

(20 пач)

 

1407,60

 

1407,60

 

придбано

 

жовтень

-

-

-

-

-

 

листопад

 

2210

Рушник паперовий

(100шт)

 

 

1424,00

 

 

1424,00

 

 

придбано

 

 

 

2220

Маски одноразові

(100шт)

 

 

350,00

 

 

350,00

 

 

придбано

 

 

2210

сантехніка

4957,32

4957,32

придбано

 

грудень

3110

Комплект сенсорного обладнання

(1 комплект)

 

 

 

11090,00

 

 

 

11090,00

 

 

 

придбано

 

 

2210

Фарба, емаль

 

 

10547,30

 

10547,30

 

придбано

 

Січень

-

-

-

-

-

-

Лютий

2220

Дезінфектор   

«Септомакс»

5,160

5,160

придбано

 

 

2210

Мило рідке

1100

1100

придбано

 

 

2210

Миюче для посуду

1000

1000

придбано

 

Березень

2210

Рушники паперові

1005,12

1005,12

придбано

 

 

2210

Рукавички разові

391,25

391,25

придбано

 

 

2220

Маски медичні

1235

1235

придбано

 

 

2210

Будматеріали

3357,74

3357,74

придбано

 

 

 

 

 

ЗВІТ

директора дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 68 «Золота рибка» комбіноваго типу м.Кропивницького

Отян Валентини Іванівни

на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють

за 2019/2020 навчальний рік

 

 

            Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти  і науки України від 23.03.2005 р. №178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних. загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю»

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно -громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття та виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

Основні завдання  зборів:

 1. Забезпечити прозорість і демократичність управління навчальним закладом.
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Я, Отян Валентина Іванівна, маю вищу педагогічну освіту. Закінчила Київський державний педагогічний університет ім. В. Драгоманова, викладач педагогіки та психології (дошкільної), методист дошкільного виховання. З 1990 року очолюю дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 68 «Золота рибка» комбінованого типу.

        Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 68 «Золота рибка» комбінованого типу засновано в 1983 році.

Я, як керівник дошкільного закладу спрямувала роботу колективу на впровадження педагогічної спадщини Софії Русової по забеспеченню всебічного гармонійного розвитку особистості дитини та здійснення родинно-національного виховання на основі відроджуваних традицій української етнопедагогіки по виявленню, розвитку та підтримці творчих здібностей кожної дитини.

За результатами використання педагогічної спадщини С.Русовою досвід роботи закладу був систематизований та надрукований «Добро озветься долею», який зберігається в Інституті змісту та форми методів роботи.

    Я, як директор, спрямовую роботу на взаємодію педагогів нашого закладу з іншими педагогами України, знайомство з їх досвідом роботи та представлення нашого. Педагогічний колектив представив свій досвід роботи у виданнях Науковці  та освітяни України, Флагмани освіти і науки України.

Дошкільний навчальний заклад відноситься до комунальної власності міста.     

Його засновником є Міська рада міста Кропивницького. Дошкільний  заклад є  юридичною особою, діє на підставі статуту має печатку  й штамп встановленого зразка, обслуговується через централізовану бухгалтерію управління освіти Міської ради м. Кропивницького. У дошкільному навчальному закладі визначена українська мова навчання і  виховання дітей.

Я, як директор, забезпечую:

 • реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори  членів трудового колективу та батьківського комітету;
 • дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах та громадських організаціях;
 • у межах своєї компетенції видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками  закладу;
 • приймаю на роботу та звільняю з посади працівників закладу при потребі;
 • розпоряджаюсь в установленому порядку майном, відповідаю за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
 •  контролюю організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
 • забезпечую умови для проведення оздоровчо-профілактичної та лікувальної роботи,  фізичного розвитку та зміцнення здоров'я дітей;
 • забезпечую дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників.

        Організація освітньої роботи дошкільного навчального закладу № 68 здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту» 2017 року, «Про дошкільну освіту» зі змінами 2017 року, Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305), нового Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234), інструктивно – методичних рекомендацій «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році» (лист МОН від 13.06.2018 № 1/9-386)

         Зміст освітнього процесу в закладі реалізовувався відповідно до вимог освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (затвердженої листом МОН від 09.11.2015 р. № 1/11-16163).

З метою поліпшення якості освітнього процесу, розширення, поглиблення змісту дошкільної освіти в тому числі при наданні додаткових освітніх послуг, у роботі з дітьми використовуються парціальні програми, що схвалені комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України:

 • «Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового редагування Рейпольської О. Д.);
 • «Граючись вчимося. Англійська мова», програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (авт. – Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.) – чинна до кінця навчального року;
 • «Англійська мова для дітей дошкільного віку», програма та методичні рекомендації (заг. ред. – Низковська О.В., авт. – Кулікова І. А., Шкваріна Т.М.);
 • «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт. – Борщ Р. М., Самойлик Д. В.) – чинна до кінця навчального року;
 • «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт. -  Березіна О. М., Гніровська О. З.,  Линник Т. А.).;
 • «Скарбниця моралі», програма з морального виховання дітей дошкільного віку (авт. – Лохвицька Л.В.);
 • «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. – Лохвицька Л. В.);
 • «Казкова фізкультура»,  програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. - Єфименко М. М.);
 •  «Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку» (авт. – Малашевська І. А., Демидова С. К.);
 • Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» ( авт. - Рібцун Ю. В.);
 • Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення»  ( авт. - Бартєнєва Л. І. ).

    При організації роботи з дітьми дошкільного віку педагоги керувалися Переліком навчальних видань, рекомендованих до використання в освітньому процесі дошкільних навчальних закладів у 2019/2020 навчальному році (лист МОН від 10.06.2019 № 1/9-365).

       Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку в 2019/2020 навчальному році педагогічний колектив дошкільного навчального закладу № 68 спрямував свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості.

При цьому з урахуванням актуальної суспільно-політичної, соціально-економічної, екологічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку ДНЗ колектив приділяв увагу таким пріоритетним напрямам освітньої роботи:

 • забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей  раннього віку (від 1,6 до 3 років), їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище;
 • національно-патріотичне виховання засобами  образотворчого мистецтва;
 •  формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми;
 • формування здорового способу життя у дітей та їх батьків;
 • екологічне та трудове виховання дошкільників в процесі організованої й самостійної предметно-практичної діяльності;
 • музичне виховання дітей дошкільного віку;
 • особливу увагу приділено таким засобам освітнього впливу на дитячу особистість як творча гра (сюжетно-рольова, конструкторсько-будівельна, театралізація, драматизація).

Дошкільний навчальний заклад отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності

Організація освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі була спрямована на реалізацію основних завдань ДНЗ, при визначенні яких були враховані їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, аналіз результатів роботи за 2018/2019 навчальний рік, можливості колективу, а саме: 2019/2020  навчальний рік:

 1. Продовжити роботу  гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи у співпраці з родиною.
 2. Вдосконалювати роботу по впровадженню сучасної інноваційної LEGO – технології в освітній процес.
 3. Розпочати детальне вивчення основних положень SТRЕАМ- освіти дошкільників як нового інтеграційного підходу до розвитку, виховання й навчання дітей дошкільного віку.

В дошкільному навчальному закладі створені умови щодо  самоосвіти педагогів. Методичний кабінет забезпечує їх необхідною науковою методичною літературою, періодичними фаховими виданнями, ілюстративними матеріалами, зразками дидактичних матеріалів, дидактичних ігор, наочного матеріалу тощо. Методистом Бідою С.О. надаються кваліфіковані консультації з питань навчання, виховання організації діяльності дітей дошкільного віку протягом всього передування їх у ЗДО. З педагогами організовувались різноманітні форми методичної роботи, під час яких вони залучались до активної діяльності, проявляли особисту компетентність, ерудицію з питань дошкільної освіти. На допомогу вихователям організовувались виставки методичної літератури відповідно до річного плану роботи.

Розвитку творчих здібностей та підвищення професійної компетентності педагогів сприяли колективні перегляди занять та виховних заходів з дітьми різного віку. Всі переглянуті заходи були побудовані методично вірно, використані методи та прийоми, які стимулювали дитину до активної розумової, практичної, діяльності під час якої діти демонстрували свідомі, глибокі знання, та уміння застосовувати їх в практичній продуктивній діяльності (групи № 10, вихователь Тарутіна С.В., №9, вихователь Лінок К.Д., №8, вихователь Оришечко О.І., музичний керівник Зінченко А.В., інструктор з фізкультури Шлапак В.І. під час свят та розваг) .

             Педагоги приймали активну участь в семінарах – практикумах, майстер-класі, тренінгах, презентаціях, педагогічних радах,  конкурсах. Варто відмітити активну участь у методичній роботі педагогів Юсеф О.І., Тарутіну С.В., Оришечко О.І, Чудна А.А., Ткаченко Т.Ю., Лінок К.Д.   В закладі протягом року проведено чотири педагогічних рад. На них обговорювались наступні питання:

-   Зміст діяльності і  завдання педагогічного коллективу. Основні орієнтири нового навчального 2019-2020 н. року у формуванні різнобічно розвиненої особистості (Круглий стіл)  (серпень 2019р.);

 • Про партнерську  взаємодію закладу дошкільної освіти і сім'ї щодо гармонійного розвитку особистості (листопад 2019 року)
 • Про STREAM – освіту як інноваційний підхід до розвитку базових компетенцій дітей дошкільного вік  (лютий 2020 року)
 • Атестація педагогічних працівників (березень 2020 року)

Під час засідань педагогічних рад спостерігалась висока компетентність педагогів, які мають значний педагогічний стаж роботи в установі, та входження в професію педагогів-початківців. При обговоренні питань освітньої роботи з дітьми демонструвались цікаві форми, методи і прийоми навчання, навчально-дидактичний матеріал, інтерактивні методи,  власні посібники, що в свою чергу сприяло надбанню професійної майстерності молодих спеціалістів, які не мають фахової дошкільної освіти.

З метою вдосконалення професійної майстерності педагогів, обміну досвідом протягом навчального року було проведено семінари-практикуми:

 • Наступність між дошкільною та початковою ланками освіти в рамках впровадження концепції «Нова українська школа»;
 • Використання новітніх технологій у процесі запровадження альтернативної програми «STREAM-освіта або Стежинки у Всесвіт;
 • LEGO-конструювання, як один із засобів творчої гри»
 • Новітні технології в фізкультурно – оздоровчій роботі з дошкільниками.

Майстер-клас:

 • Сторітелінг: мистецтво розповідання, або як зацікавити й мотивувати дітей

Важливо відмітити, що активна участь педагогічних працівників в роботі семінарів практикумів,  сприяла покращенню змісту  освітньої роботи вихованцями закладу, та рівня знань визначених програмами для кожної вікової групи.

            Також в роботі закладу  практикувались і такі форми методичної роботи як майстер-класи, обговорення актуальних питань за статтями фахових видань, консультації з питань навчання та виховання дошкільників, організації та проведення активних спільних  форм роботи з вихованцями та батьками. 

Варто відмітити роботу музичного керівника Зінченко А.В. у активному залучені дітей до світу музики, вокалу, танцю. На високому методичному рівні були проведені заняття, свята, розваги.

Освітній рівень педагогічних кадрів

У дошкільному навчальному закладі  працює 27 педагогічних працівників.

 З них:

Повна вища педагогічна освіта:

 • за спеціальністю – 11- (42,4 %);
 • середня спеціальна – 3 - (11,5%)                                                               

Повна вища педагогічна освіта

 • за іншим фахом – 12 -  (46,1 %)

Фаховий рівень педагогічних працівників станом 

на кінець навчального року

Категорія

Кількість педагогів

Відсоток

Вища

9

33 %

Друга

8

30 %

Спеціаліст

6

22%

Молодший спеціаліст, бакалавр

4

15%

Звання «вихователь – методист», «старший учитель»

5

19%

 

Педагогічний стаж педагогічних працівників

 

Педагогічний стаж

Кількість педагогів

Відсоток

до 5 років

6

22 %

Від 5 до 10 років

8

30 %

Від 10 до 20 років

2

7%

20 і більше

11

41 %

Освітній процес в дошкільному закладі забезпечують кваліфіковані спеціалісти:
 62 працівників: педагогів –27, медперсоналу – 2 працівника, технічного персоналу – 33 осіб.
 - Директор ДНЗ – 1;
- Вихователь – методист – 1;
- Практичний психолог – 1;
- Інструктор з фізичного виховання – 1;
-Вчителі–логопеди – 3;
- Музичні керівники – 2;
- Вихователі – 17;

    Чергова атестація педагогічних працівників закладу у 2019/2020 н.р. була проведена відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, (затверджено наказом МОН України від 06.10.2010 р. № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників») та з урахуванням змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників (затверджених Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473).

    З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів у поточному році пройшли атестацію 4 педагогічних працівників дошкільного закладу. З них:

 1. Вихователь Дуброва Марина Вікторівн на відповідність займаній посаді та присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії»;
 2. Вихователь Нестерчук Вікторія Петрівна на відповідність займаній посаді та присвоєння кваліфікаційної  категорії «спеціаліст ІІ категорії»;
 3. Вихователь Міронова Ольга Іванівна на відповідність займаній посаді, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «вихователь – методист»;
 4.  Кожухар Інну Олександрівну на відповідність займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»

      Усвідомлюючи важливість реформування і оновлення дошкільної освіти, педагогічні працівники закладу постійно підвищують свій рівень фахової майстерності та психолого - педагогічної компетентності через проходження курсової підготовки, самоосвіти, приймають активну участь в методичних заходах ДНЗ, міста, області. Так, курсову перепідготовку у 2019/2020 н.р. при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського пройшли: 3 педагогічних працівника – Тірошко Т.І.,  Павлишина Л.І., Зазимко В.О., Нешкреба О.О.,  які підвищили свій фаховий рівень, виконали докурсові роботи та прозвітували перед педагогічними працівниками про проходження курсів.

       Групові приміщення повністю забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дошкільного закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

- музична та спортивна  зали;

- кабінети вчителів-логопедів, психолога;

- методичний кабінет та медичний блок;

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи,

-  спортивний  майданчик

Комплектування груп в ДНЗ

             Комплектування дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до вимог Закону України  «Про дошкільну освіту» (розділ ІІ ст.14, пункт 3), Положення про дошкільний навчальний заклад та проектної потужності.

На сьогоднішній день у закладі виховуються 286  дітей.

Дошкільний навчальний  заклад  має 11 вікових  груп, з них: 3 ясельні, 8 дошкільних груп, 3 логопедичні.

    Колектив дошкільного навчального закладу протягом багатьох років використовує нові ефективні форми роботи із сім’єю, які дають змогу враховувати потреби батьків, пробуджувати у них інтерес до життя дітей у дошкільному навчальному закладі, формувати активну батьківську позицію, побудувати взаємодію з сім’єю на якісно новому рівні, перетворити батьків на однодумців, домогтися  взаєморозуміння, а з рештою – створити систему особистісно орієнтованої взаємодії дорослих з дітьми через організацію єдиного освітнього простору дошкільного закладу і сім’ї.
А головний результат нашої роботи – встановлення міцних, доброзичливих стосунків у родині, адже  у дружній, люблячій сім’ї може зростати самодостатня, соціально адаптована дитина.

    Психологічну допомогу батькам, дітям та педагогам  надає  практичний психолог Зазимко В.О.        Основними напрямками діяльності практичного психолога були: консультативно-методична,            просвітницька, профілактична,  корекційна  та розвивальна роботи:

 • Психологічне забезпечення процесу адаптації дитини до дошкільного навчального закладу;
 • Підвищення рівня інформованості педагогів та батьків щодо родинно – національного виховання дошкільників;
 • Розвиток фізичного «Я» дошкільників засобами гри;
 • Корекція та профілактика негативних особистісних новоутворень і поведінкових реакцій через проведення розвивальних занять з дітьми, морально-етичних бесід;
 • Діагностика  психічного розвитку дитини, дослідження рівня розвитку довільної сфери, визначення готовності дитини до школи;
 • Визначення та формування психологічної готовності до шкільного навчання дітей дошкільного віку;
 • Формування знань у батьків, педагогічних працівників про психологічне здоров’я дітей та шляхи його збереження і зміцнення.

    Щодо збереження здоров’я дітей і його зміцнення

      Вважаю, що ця робота повинна бути спільною, відповідальною і систематичною. І починається   вона зі здоров’я сім’ї: мами, дитини, способу життя, профілактичних щеплень і загартування, одягу  дітей і прогулянок щодня і за будь – якої погоди. В ДНЗ створені всі умови для  забезпечення  фізкультурно-оздоровчої роботи. Маємо добре влаштований медичний блок,     маніпуляційний кабінет, спортивну залу і спортивні майданчики, інвентар і обладнання. Вчасно   оновлюється аптечка першої невідкладної допомоги. Штати укомплектовані фаховими медичними   працівниками і інструктором з фізкультури.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я

вихованців та працівників закладу

         Одним з пріоритетних напрямків роботи керівника є забезпечення соціального захисту,збереження та зміцнення здоров’я вихованців і працівників закладу. Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2019 – 2020 навчальному році здійснювалось на суму 35,00 грн дошкільні групи та 25.00 грн  групи раннього віку, відповідно з бюджету спрямовувалося 15,00 грн та 21.00 грн - це становить 60% від вартості харчування. Харчування дітей пільгових категорій здійснюється відповідно до наказу управління освіти. В літній період вихованці забезпечені свіжими овочами, фруктами, соками, що завжди позитивно впливає на оздоровлення дошкільників влітку.

         Впродовж звітного навчального року з боку керівника та сестри медичної старшої здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно – гігієнічних умов, за виконанням норм харчування. Продукти та продовольча сировина надходять у заклад із супровідними документами відповідно до нормативних вимог.

Впродовж навчального року в закладі проводиться систематична робота з профілактики дитячого травматизму, безпеки життєдіяльності та формування навичок здорового способу життя. Форми роботи різноманітні: бесіди, розваги, свята, заняття тощо. Екскурсія до пожежної частини викликає в дітей велику зацікавленість до роботи цієї служби. Травм серед дітей не зафіксовано.

         Працівники закладу дотримуються правил техніки безпеки у приміщеннях закладу та на території. Травм у виробничому процесі не зафіксовано. Наприкінці травня в закладі відбувся Тиждень безпеки дитини, окрім навчальних заходів була проведена евакуація вихованців з приміщення дитсадка. Частина заходів проводилась за планом цивільного захисту.

     Зверення громадян за звітний період розглядались у відповідності з чинним законодавством з дотриманням термінів, прав і обов’язків учасників навчально-виховного процесу.

Заходи щодо зміцнення та модернізації

матеріально-технічної бази ДНЗ

Я, як керівник спрямовую роботу на покращення матеріально-технічної бази нашого закладу.

Найбільш складним та відповідальним напрямком у роботі директора є збереження, зміцнення та розвиток матеріально – технічної  бази ДНЗ. Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно кошторису. Виділені фінансові асигнування 100% забезпечують захищені статті і частково – утримання дошкільного закладу.

За рахунок бюджетних коштів у 2019-2020 навчальному році було придбано:

 Капітальні ремонтні роботи та придбання по ДНЗ№68

Рік , місяць

З якого фонду виділені кошти

Вид робіт, товарів

Кошторисна вартість,грн.

Виділено коштів,грн.

Стан виконання

Примітка

Січень

-

-

-

-

-

-

Лютий

-

-

-

-

-

-

Березень

Загальний фонд

Ліхтар акумуляторний ручний LED 1W

207,18

207,18

придбано

-

 

Загальний фонд

Запасні частини для електром’ясорубки та електроплити

6199,18

6199,18

придбано

-

Квітень

Загальний фонд

Миючі засоби

1820,22

1820,22

придбано

-

 

Загальний фонд

Дез.засоби

 

345,00

придбано

-

Травень

Загальний фонд

Миючі засоби

1068,66

1068,66

придбано

-

 

Загальний фонд

Посуд

444,33

444,33

придбано

-

 

Загальний фонд

Фарба кольорова,біла в асортименті

3172,24

3172,24

придбано

-

 

Загальний фонд

Інвентар

1129,22

1129,22

придбано

-

 

Загальний фонд

Сан. техніка

302,75

302,75

придбано

-

 

Загальний фонд

Буд.матеріали

673,45

673,45

придбано

-

 

22.20

Мед.припарати

549,17

549,17

придбано

 

Червень

Загальний фонд

Бронедвері

5700

5700

придбано

-

Липень

Загальний фонд

Буд.матеріали

515,96

515,96

придбано

-

 

Загальний фонд

Відра з кришками

481,13

481,13

придбано

-

 

Загальний фонд

Буд.матеріали

155,06

155,06

придбано

-

 

Загальний фонд

Буд.матеріали

462,37

462,37

придбано

-

 

Спец.фонд

Перезарядка вогнегасників

854,00

854,00

придбано

-

Серпень

Загальний фонд

Папір

1000

1000

придбано

-

 

Загальний фонд

Миючі засоби

2584,10

2584,10

придбано

-

 

Загальний фонд

Бачок пластмасовий з арм.

690,56

690,56

придбано

-

Вересень

Загальний фонд

Бойлер

4350,00

4350,00

придбано

-

 

Загальний фонд

Драбина

1620,00

1620,00

придбано

-

 

Загальний фонд

Посуд кух.

3497,16

3497,16

придбано

-

Жовтень

Загальний фонд

Буд.матеріали

24515,12

24515,12

придбано

-

 

Загальний фонд

Постільна білизна

6375

6375

придбано

-

 

Загальний фонд

Постільна білизна

8925

8925

придбано

-

 

3110

ноутбук

10374

10374

придбано

-

листопад

-

-

-

-

-

-

грудень

-

-

-

-

-

 

Березень

Загальний фонд

Пластиковий контейнер - капкан

414.00

414.00

придбано

 

Квітень

Загальний фонд

хлорантеін

864,62

864,62

придбано

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ

директора дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 68 «Золота рибка» комбіноваго типу м.Кропивницького

Отян Валентини Іванівни

на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють

за 2018/2019 навчальний рік

 

 

            Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти  і науки України від 23.03.2005 р. №178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних. загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю»

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно -громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття та виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

Основні завдання  зборів:

 1. Забезпечити прозорість і демократичність управління навчальним закладом.
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Я, Отян Валентина Іванівна, маю вищу педагогічну освіту. Закінчила Київський державний педагогічний університет ім. В. Драгоманова, викладач педагогіки та психології (дошкільної), методист дошкільного виховання. З 1990 року очолюю дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 68 «Золота рибка» комбінованого типу.

        Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 68 «Золота рибка» комбінованого типу засновано в 1983 році.

Я, як керівник дошкільного закладу спрямувала роботу колективу на впровадження педагогічної спадщини Софії Русової по забеспеченню всебічного гармонійного розвитку особистості дитини та здійснення родинно-національного виховання на основі відроджуваних традицій української етнопедагогіки по виявленню, розвитку та підтримці творчих здібностей кожної дитини.

За результатами використання педагогічної спадщини С.Русовою досвід роботи закладу був систематизований та надрукований «Добро озветься долею», який зберігається в Інституті змісту та форми методів роботи.

    Я,як директор, спрямовую роботу на взаємодію педагогів нашого закладу з іншими педагогами України, знайомство з їх досвідом роботи та представлення нашого. Педагогічний колектив представив свій досвід роботи у виданнях Науковці  та освітяни України, Флагмани освіти і науки України.

Дошкільний навчальний заклад відноситься до комунальної власності міста.     

Його засновником є Міська рада міста Кропивницького. Дошкільний  заклад є 

юридичною особою, діє на підставі статуту має печатку  й штамп встановленого зразка, обслуговується через централізовану бухгалтерію управління освіти Міської ради м. Кропивницького. У дошкільному навчальному закладі визначена українська мова навчання і  виховання дітей.

Я, як директор, забезпечую:

- реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори  членів трудового колективу та батьківського комітету;

- дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах та громадських організаціях;

- у межах своєї компетенції видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками  закладу;

-  приймаю на роботу та звільняю з посади працівників закладу при потребі;

- розпоряджаюсь в установленому порядку майном, відповідаю за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

- контролюю організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

- забезпечую умови для проведення оздоровчо-профілактичної та лікувальної роботи,  фізичного розвитку та зміцнення здоров'я дітей;

- забезпечую дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників.

        Організація освітньої роботи дошкільного навчального закладу № 68 здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту» 2017 року, «Про дошкільну освіту» зі змінами 2017 року, Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305), нового Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234), інструктивно – методичних рекомендацій «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році» (лист МОН від 13.06.2018 № 1/9-386)

         Зміст освітнього процесу в закладі реалізовувався відповідно до вимог освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (затвердженої листом МОН від 09.11.2015 р. № 1/11-16163).

З метою поліпшення якості освітнього процесу, розширення, поглиблення змісту дошкільної освіти в тому числі при наданні додаткових освітніх послуг, у роботі з дітьми використовуються парціальні програми, що схвалені комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України:

 • «Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового редагування Рейпольської О. Д.);
 • «Граючись вчимося. Англійська мова», програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (авт. – Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.) – чинна до кінця навчального року;
 • «Англійська мова для дітей дошкільного віку», програма та методичні рекомендації (заг. ред. – Низковська О.В., авт. – Кулікова І. А., Шкваріна Т.М.);
 • «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт. – Борщ Р. М., Самойлик Д. В.) – чинна до кінця навчального року;
 • «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт. -  Березіна О. М., Гніровська О. З.,  Линник Т. А.).;
 • «Скарбниця моралі», програма з морального виховання дітей дошкільного віку (авт. – Лохвицька Л.В.);
 • «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. – Лохвицька Л. В.);
 • «Казкова фізкультура»,  програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. - Єфименко М. М.);
 •  «Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку» (авт. – Малашевська І. А., Демидова С. К.);
 • Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» ( авт. - Рібцун Ю. В.);
 • Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення»  ( авт. - Бартєнєва Л. І. ).

    При організації роботи з дітьми дошкільного віку педагоги керувалися Переліком навчальних видань, рекомендованих до використання в освітньому процесі дошкільних навчальних закладів у 2018/2019 навчальному році (лист МОН від 20.08.2018 № 1/9-501).

       Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку в 2018/2019 навчальному році педагогічний колектив дошкільного навчального закладу № 68 спрямував свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості.

При цьому з урахуванням актуальної суспільно-політичної, соціально-економічної, екологічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку ДНЗ колектив приділяв увагу таким пріоритетним напрямам освітньої роботи:

 • забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей  раннього віку (від 1,6 до 3 років), їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище;
 • національно-патріотичне виховання засобами  образотворчого мистецтва;
 •  формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми;
 • формування здорового способу життя у дітей та їх батьків;
 • екологічне та трудове виховання дошкільників в процесі організованої й самостійної предметно-практичної діяльності;
 • музичне виховання дітей дошкільного віку;
 • особливу увагу приділено таким засобам освітнього впливу на дитячу особистість як творча гра (сюжетно-рольова, конструкторсько-будівельна, театралізація, драматизація).

Організація освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі була спрямована на реалізацію основних завдань ДНЗ, при визначенні яких були враховані їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, аналіз результатів роботи за 2018/2019 навчальний рік, можливості колективу, а саме:

 1. Продовжили розвивати гуманістичні ідеї  С.Русової та В.О. Сухомлинського    по формуванню  гармонійно розвиненої, особистості дитини-дошкільника.
 2. Продовжували роботу над логіко – математичним розвитком дошкільників, впроваджуючи  LEGO – конструювання в освітній процес дошкільного закладу
 3. Підготовка дитини до школи у співпраці з родиною та школою в умовах освітньої реформи «Нова українська школа».

В дошкільному навчальному закладі створені умови щодо  самоосвіти педагогів. Методичний кабінет забезпечує їх необхідною науковою методичною літературою, періодичними фаховими виданнями, ілюстративними матеріалами, зразками дидактичних матеріалів, дидактичних ігор, наочного матеріалу тощо. Методистом Бідою С.О. надаються кваліфіковані консультації з питань навчання, виховання організації діяльності дітей дошкільного віку протягом всього передування їх у ЗДО. З педагогами організовувались різноманітні форми методичної роботи, під час яких вони залучались до активної діяльності, проявляли особисту компетентність, ерудицію з питань дошкільної освіти. На допомогу вихователям організовувались виставки методичної літератури відповідно до річного плану роботи.

Розвитку творчих здібностей та підвищення професійної компетентності педагогів сприяли колективні перегляди занять та виховних заходів з дітьми різного віку. Всі переглянуті заходи були побудовані методично вірно, використані методи та прийоми, які стимулювали дитину до активної розумової, практичної, діяльності під час якої діти демонстрували свідомі, глибокі знання, та уміння застосовувати їх в практичній продуктивній діяльності (групи № 10, вихователь Тарутіна С.В., №9, вихователь Лінок К.Д., №8, вихователь Оришечко О.І., музичний керівник Зінченко А.В., інструктор з фізкультури Мартиненко М.Ю. під час свят та розваг) .

             Педагоги приймали активну участь в семінарах – практикумах, майстер-класі, тренінгах, презентаціях, педагогічних радах,  конкурсах. Варто відмітити активну участь у методичній роботі педагогів Юсеф О.І., Тарутіну С.В., Оришечко О.І, Міняйло А.С., Ткаченко Т.Ю., Лінок К.Д.   В закладі протягом року проведено п’ять  педагогічних рад. На них обговорювались наступні питання:

-   Основні орієнтири нового навчального 2017-2018 н. року у формуванні різнобічно розвиненої особистості (Круглий стіл)  (серпень 2018р.);

 • С. Русова та В.Сухомлинський діалог на рубежі століть
 • Про інтеграцію сучасної інноваційної LEGO – технології в освітній процес
 • Атестація педагогічних працівників
 • Підсумки освітньо-виховної роботи за 2018/2019 навчальний рік 

Під час засідань педагогічних рад спостерігалась висока компетентність педагогів, які мають значний педагогічний стаж роботи в установі, та входження в професію педагогів-початківців. При обговоренні питань освітньої роботи з дітьми демонструвались цікаві форми, методи і прийоми навчання, навчально-дидактичний матеріал, інтерактивні методи,  власні посібники, що в свою чергу сприяло надбанню професійної майстерності молодих спеціалістів, які не мають фахової дошкільної освіти.

З метою вдосконалення професійної майстерності педагогів, обміну досвідом протягом навчального року було проведено семінари-практикуми:

 • «Вивчаємо провідні педагогічні ідеї та погляди В. Сухомлинського»
 • Гра з LEGO як ефективний механізм розвитку дитини»   
 • Підготовка дітей до школи в сучасному  закладі дошкільної освіти     

Майстер-класи:

 • Світ у картинках художників

 

Важливо відмітити, що активна участь педагогічних працівників в роботі семінарів практикумів,  сприяла покращенню змісту  освітньої роботи вихованцями закладу, та рівня знань визначених програмами для кожної вікової групи.

            Також в роботі закладу  практикувались і такі форми методичної роботи як майстер-класи, обговорення актуальних питань за статтями фахових видань, консультації з питань навчання та виховання дошкільників, організації та проведення активних спільних  форм роботи з вихованцями та батьками. 

Варто відмітити роботу музичного керівника Зінченко А.В. у активному залучені дітей до світу музики, вокалу, танцю. На високому методичному рівні були проведені заняття, свята, розваги. Про результативність роботи свідчить участь у міському  фестивалі «Кіровоградські зірочки» і зайняте призове місце у  номінації  «Веселі нотки».

Освітній рівень педагогічних кадрів

У дошкільному навчальному закладі  працює 26 педагогічних працівників.

 З них:

Повна вища педагогічна освіта:

 • за спеціальністю – 11- (42,4 %);
 • середня спеціальна – 3 - (11,5%)                                                               

Повна вища педагогічна освіта

 • за іншим фахом – 12 -  (46,1 %)

Фаховий рівень педагогічних працівників станом                                       на кінець навчального року

Категорія

Кількість педагогів

Відсоток

Вища

8

30,7 %

Перша

1

                3,8%

Друга

6

23 %

Спеціаліст

5

                 19,2%

 Молодший спеціаліст, бакалавр

6

23%

Звання «вихователь – методист», «старший учитель»

5

 

 

Педагогічний стаж педагогічних працівників

 

Педагогічний стаж

Кількість педагогів

Відсоток

до 5 років

8

23 %

Від 5 до 10 років

4

15,3 %

Від 10 до 20 років

2

                 7,6%

20 і більше

12

53,8 %

Освітній процес в дошкільному закладі забезпечують кваліфіковані спеціалісти:
 68 працівників: педагогів –26, медперсоналу – 1 працівника, технічного персоналу – 34 осіб.
 - Директор ДНЗ – 1;
- Вихователь – методист – 1;
- Практичний психолог – 1;
- Інструктор з фізичного виховання – 1;
-Вчителі–логопеди – 3;
- Музичні керівники – 2;
- Вихователі – 17;

    Чергова атестація педагогічних працівників закладу у 2018/2019 н.р. була проведена відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, (затверджено наказом МОН України від 06.10.2010 р. № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників») та з урахуванням змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників (затверджених Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473).

    З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів у поточному році пройшли атестацію 6 педагогічних працівників дошкільного закладу. З них:

 • Вихователь Лінок К.Д. атестована на відповідність займаній посаді та підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»;
 • Вчитель – логопед Требух І.Б. на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання « старший учитель»; вихователі Міняйло А.С., Ткаченко Т.Ю. – на відповідність займаній посаді, присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії»;
 • вихователі Тарутіна С.В., Оришечко О.І. – на відповідність займаній посаді, встановлення 11 тарифного розряду та підтвердження педагогічного звання « вихователь – методист».

За результатами атестації:
- Кваліфікаційну категорію « спеціаліст вищої категорії» - 8 педагогів;
- Кваліфікаційну категорію « спеціаліст І категорії» - 1 педагога;
- Кваліфікаційну категорію « спеціаліст ІІ категорії» - 6 педагогів;
- Кваліфікаційну категорію « спеціаліст» - 5 педагогів
- Відповідають займаній посаді – 6 педагогів.
Із них мають педагогічне звання « Вихователь – методист» - 3 педагога,
 «Старший вчитель» - 2 педагога.

      Усвідомлюючи важливість реформування і оновлення дошкільної освіти, педагогічні працівники закладу постійно підвищують свій рівень фахової майстерності та психолого - педагогічної компетентності через проходження курсової підготовки, самоосвіти, приймають активну участь в методичних заходах ДНЗ, міста, області. Так, курсову перепідготовку у 2018/2019 н.р. при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського пройшли: 3 педагогічних працівника – Міняйло А.С., Дуброва М.В., Нестерчук В.П., які підвищили свій фаховий рівень, виконали докурсові роботи та прозвітували перед педагогічними працівниками про проходження курсів.

       Групові приміщення повністю забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дошкільного закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

- музична та спортивна  зали;

- кабінети вчителів-логопедів, психолога;

- методичний кабінет та медичний блок;

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи,

-  спортивний  майданчик

Комплектування груп в ДНЗ

             Комплектування дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до вимог Закону України  «Про дошкільну освіту» (розділ ІІ ст.14, пункт 3), Положення про дошкільний навчальний заклад та проектної потужності.

На сьогоднішній день у закладі виховуються 290  дітей.

Дошкільний навчальний  заклад  має 11 вікових  груп, з них: 3 ясельні, 8 дошкільних груп, 3 логопедичні.

         В 2018 – 2019 навчальному році функціонували такі групи:

№з/п

                 Вікові групи

  Кількість

    дітей

         Режим

         роботи

   1

Перша молодша група №1 (ясельна)

27

7.00 – 17.30

   2

Перша молодша група №3 (ясельна)

23

7.00 – 17.30

   3

Друга молодша група №2

30

7.00 – 19.00

   4

Друга молодша № 4

33

7.00 – 19.00

5

Друга молодша № 9

22

7.00 – 17.30

   5

Середня група № 11

28

7.00 – 19.00

   6

Середня логопедична група № 5

23

7.00 – 17.30

   7

Старша група № 6

31

7.00 – 17.30

   8

Старша група № 8

27

7.00 – 17.30

   9

Старша  логопедична група № 7

23

7.00 – 17.30

  11

Старша логопедична група № 10

23

7.00 – 17.30

   

 Колектив дошкільного навчального закладу протягом багатьох років використовує нові ефективні форми роботи із сім’єю, які дають змогу враховувати потреби батьків, пробуджувати у них інтерес до життя дітей у дошкільному навчальному закладі, формувати активну батьківську позицію, побудувати взаємодію з сім’єю на якісно новому рівні, перетворити батьків на однодумців, домогтися  взаєморозуміння, а з рештою – створити систему особистісно орієнтованої взаємодії дорослих з дітьми через організацію єдиного освітнього простору дошкільного закладу і сім’ї.
А головний результат нашої роботи – встановлення міцних, доброзичливих стосунків у родині, адже  у дружній, люблячій сім’ї може зростати самодостатня, соціально адаптована дитина.

    Психологічну допомогу батькам, дітям та педагогам  надає  практичний психолог Зазимко В.О.        Основними напрямками діяльності практичного психолога були: консультативно-методична,            просвітницька, профілактична,  корекційна  та розвивальна роботи:

 • Психологічне забезпечення процесу адаптації дитини до дошкільного навчального закладу;
 • Підвищення рівня інформованості педагогів та батьків щодо родинно – національного виховання дошкільників;
 • Розвиток фізичного «Я» дошкільників засобами гри;
 • Корекція та профілактика негативних особистісних новоутворень і поведінкових реакцій через проведення розвивальних занять з дітьми, морально-етичних бесід;
 • Діагностика  психічного розвитку дитини, дослідження рівня розвитку довільної сфери, визначення готовності дитини до школи;
 • Визначення та формування психологічної готовності до шкільного навчання дітей дошкільного віку;
 • Формування знань у батьків, педагогічних працівників про психологічне здоров’я дітей та шляхи його збереження і зміцнення.

В березні проведено обстежено дітей старших груп, щодо визначення рівня готовності до школи. Встановлено, що випускники успішно готові до подальшого навчання. Всього  обстежено 72 дитини.

    Щодо збереження здоров’я дітей і його зміцнення

      Вважаю, що ця робота повинна бути спільною, відповідальною і систематичною. І починається   вона зі здоров’я сім’ї: мами, дитини, способу життя, профілактичних щеплень і загартування, одягу  дітей і прогулянок щодня і за будь – якої погоди. В ДНЗ створені всі умови для  забезпечення  фізкультурно-оздоровчої роботи. Маємо добре влаштований медичний блок,     маніпуляційний кабінет, спортивну залу і спортивні майданчики, інвентар і обладнання. Вчасно   оновлюється аптечка першої невідкладної допомоги. Штати укомплектовані фаховими медичними   працівниками і інструктором з фізкультури.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я

вихованців та працівників закладу.

 

         Одним з пріоритетних напрямків роботи керівника є забезпечення соціального захисту,збереження та зміцнення здоров’я вихованців і працівників закладу. Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2018 – 2019 навчальному році здійснювалось на суму 32,00 грн. дошкільні групи та 22.00 грн  групи раннього віку, відповідно з бюджету спрямовувалося 13,20 грн та 19,20 грн - це становить 60% від вартості харчування. Харчування дітей пільгових категорій здійснюється відповідно до наказу управління освіти.. В літній період вихованці забезпечені свіжими овочами, фруктами, соками, що завжди позитивно впливає на оздоровлення дошкільників влітку.

         Впродовж звітного навчального року з боку керівника та сестри медичної старшої здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно – гігієнічних умов, за виконанням норм харчування. Продукти та продовольча сировина надходять у заклад із супровідними документами відповідно до нормативних вимог.

Впродовж навчального року в закладі проводиться систематична робота з профілактики дитячого травматизму, безпеки життєдіяльності та формування навичок здорового способу життя. Форми роботи різноманітні: бесіди, розваги, свята, заняття тощо. Екскурсія до пожежної частини викликає в дітей велику зацікавленість до роботи цієї служби. Травм серед дітей не зафіксовано.

         Працівники закладу дотримуються правил техніки безпеки у приміщеннях закладу та на території. Травм у виробничому процесі не зафіксовано. Наприкінці травня в закладі відбувся Тиждень безпеки дитини, окрім навчальних заходів була проведена евакуація вихованців з приміщення дитсадка. Частина заходів проводилась за планом цивільного захисту.

     Зверення громадян за звітний період розглядались у відповідності з чинним законодавством з дотриманням термінів, прав і обов’язків учасників навчально-виховного процесу.

Заходи щодо зміцнення та модернізації

матеріально-технічної бази ДНЗ

Я, як керівник спрямовую роботу на покращення матеріально-технічної бази нашого закладу.

Найбільш складним та відповідальним напрямком у роботі директора є збереження, зміцнення та розвиток матеріально – технічної  бази ДНЗ. Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно кошторису. Виділені фінансові асигнування 100% забезпечують захищені статті і частково – утримання дошкільного закладу.

 

 

За рахунок бюджетних коштів у 2018-2019 навчальному році було придбано:

 

Рік, місяць

З якого фонду виділені кошти

Вид робіт, товарів

Кошторисна вартість, грн

Виділено коштів, грн

Стан виконання

Липень

2018

Загальний фонд

Стілець Юніор кож.зам.синій

 

9000,00

придбано

 

Загальний фонд

Лампа бактерицитна

 

1100,00

придбано

Серпень

2018

Загальний фонд

Господарчі товари

 

266,66

придбано

 

Загальний фонд

Господарчі товари

 

1888,42

придбано

Вересень

2018

Загальний фонд

Постільна білизна

 

9400,00

придбано

Жовтень

2018

Загальний фонд

Господарчі товари

 

3771,99

придбано

 

Загальний фонд

Господарчі товари

 

130,75

придбано

Листопад

2018

Спец.фонд

Бойлер Atlantic

Round VMR 80

 

4578,00

придбано

Березень

2019

Загальний

фонд

Запчастини до електром’ясорубки.

Ліхтар акумуляторний

 

6199,18

 

 

207,18

придбано

 

 

придбано

Квітень

2019

Загальний

фонд

Деззасоби

 

345

придбано

Травень

2019

Загальний

фонд

Будівельні матеріали

 

4095,18

 

придбано

 

Господарчі товари

 

845,61

придбано

Миючі засоби

 

3525,63

придбано

 

Посуд

 

 

444,33

придбано

 

ш

- забезпечую дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників.

        Організація освітньої роботи дошкільного навчального закладу № 68 здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту» 2017 року, «Про дошкільну освіту» зі змінами 2017 року, Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305), нового Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234), інструктивно – методичних рекомендацій «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році» (лист МОН від 13.06.2018 № 1/9-386)

         Зміст освітнього процесу в закладі реалізовувався відповідно до вимог освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (затвердженої листом МОН від 09.11.2015 р. № 1/11-16163).

З метою поліпшення якості освітнього процесу, розширення, поглиблення змісту дошкільної освіти в тому числі при наданні додаткових освітніх послуг, у роботі з дітьми використовуються парціальні програми, що схвалені комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України:

 • «Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового редагування Рейпольської О. Д.);
 • «Граючись вчимося. Англійська мова», програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (авт. – Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.) – чинна до кінця навчального року;
 • «Англійська мова для дітей дошкільного віку», програма та методичні рекомендації (заг. ред. – Низковська О.В., авт. – Кулікова І. А., Шкваріна Т.М.);
 • «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт. – Борщ Р. М., Самойлик Д. В.) – чинна до кінця навчального року;
 • «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт. -  Березіна О. М., Гніровська О. З.,  Линник Т. А.).;
 • «Скарбниця моралі», програма з морального виховання дітей дошкільного віку (авт. – Лохвицька Л.В.);
 • «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. – Лохвицька Л. В.);
 • «Казкова фізкультура»,  програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. - Єфименко М. М.);
 •  «Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку» (авт. – Малашевська І. А., Демидова С. К.);
 • Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» ( авт. - Рібцун Ю. В.);
 • Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення»  ( авт. - Бартєнєва Л. І. ).

    При організації роботи з дітьми дошкільного віку педагоги керувалися Переліком навчальних видань, рекомендованих до використання в освітньому процесі дошкільних навчальних закладів у 2018/2019 навчальному році (лист МОН від 20.08.2018 № 1/9-501).

       Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку в 2018/2019 навчальному році педагогічний колектив дошкільного навчального закладу № 68 спрямував свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості.

При цьому з урахуванням актуальної суспільно-політичної, соціально-економічної, екологічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку ДНЗ колектив приділяв увагу таким пріоритетним напрямам освітньої роботи:

 • забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей  раннього віку (від 1,6 до 3 років), їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище;
 • національно-патріотичне виховання засобами  образотворчого мистецтва;
 •  формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми;
 • формування здорового способу життя у дітей та їх батьків;
 • екологічне та трудове виховання дошкільників в процесі організованої й самостійної предметно-практичної діяльності;
 • музичне виховання дітей дошкільного віку;
 • особливу увагу приділено таким засобам освітнього впливу на дитячу особистість як творча гра (сюжетно-рольова, конструкторсько-будівельна, театралізація, драматизація).

Організація освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі була спрямована на реалізацію основних завдань ДНЗ, при визначенні яких були враховані їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, аналіз результатів роботи за 2018/2019 навчальний рік, можливості колективу, а саме:

 1. Продовжили розвивати гуманістичні ідеї  С.Русової та В.О. Сухомлинського    по формуванню  гармонійно розвиненої, особистості дитини-дошкільника.
 2. Продовжували роботу над логіко – математичним розвитком дошкільників, впроваджуючи  LEGO – конструювання в освітній процес дошкільного закладу
 3. Підготовка дитини до школи у співпраці з родиною та школою в умовах освітньої реформи «Нова українська школа».

В дошкільному навчальному закладі створені умови щодо  самоосвіти педагогів. Методичний кабінет забезпечує їх необхідною науковою методичною літературою, періодичними фаховими виданнями, ілюстративними матеріалами, зразками дидактичних матеріалів, дидактичних ігор, наочного матеріалу тощо. Методистом Бідою С.О. надаються кваліфіковані консультації з питань навчання, виховання організації діяльності дітей дошкільного віку протягом всього передування їх у ЗДО. З педагогами організовувались різноманітні форми методичної роботи, під час яких вони залучались до активної діяльності, проявляли особисту компетентність, ерудицію з питань дошкільної освіти. На допомогу вихователям організовувались виставки методичної літератури відповідно до річного плану роботи.

Розвитку творчих здібностей та підвищення професійної компетентності педагогів сприяли колективні перегляди занять та виховних заходів з дітьми різного віку. Всі переглянуті заходи були побудовані методично вірно, використані методи та прийоми, які стимулювали дитину до активної розумової, практичної, діяльності під час якої діти демонстрували свідомі, глибокі знання, та уміння застосовувати їх в практичній продуктивній діяльності (групи № 10, вихователь Тарутіна С.В., №9, вихователь Лінок К.Д., №8, вихователь Оришечко О.І., музичний керівник Зінченко А.В., інструктор з фізкультури Мартиненко М.Ю. під час свят та розваг) .

             Педагоги приймали активну участь в семінарах – практикумах, майстер-класі, тренінгах, презентаціях, педагогічних радах,  конкурсах. Варто відмітити активну участь у методичній роботі педагогів Юсеф О.І., Тарутіну С.В., Оришечко О.І, Міняйло А.С., Ткаченко Т.Ю., Лінок К.Д.   В закладі протягом року проведено п’ять  педагогічних рад. На них обговорювались наступні питання:

-   Основні орієнтири нового навчального 2017-2018 н. року у формуванні різнобічно розвиненої особистості (Круглий стіл)  (серпень 2018р.);

 • С. Русова та В.Сухомлинський діалог на рубежі століть
 • Про інтеграцію сучасної інноваційної LEGO – технології в освітній процес
 • Атестація педагогічних працівників
 • Підсумки освітньо-виховної роботи за 2018/2019 навчальний рік 

Під час засідань педагогічних рад спостерігалась висока компетентність педагогів, які мають значний педагогічний стаж роботи в установі, та входження в професію педагогів-початківців. При обговоренні питань освітньої роботи з дітьми демонструвались цікаві форми, методи і прийоми навчання, навчально-дидактичний матеріал, інтерактивні методи,  власні посібники, що в свою чергу сприяло надбанню професійної майстерності молодих спеціалістів, які не мають фахової дошкільної освіти.

З метою вдосконалення професійної майстерності педагогів, обміну досвідом протягом навчального року було проведено семінари-практикуми:

 • «Вивчаємо провідні педагогічні ідеї та погляди В. Сухомлинського»
 • Гра з LEGO як ефективний механізм розвитку дитини»   
 • Підготовка дітей до школи в сучасному  закладі дошкільної освіти     

Майстер-класи:

 • Світ у картинках художників

 

Важливо відмітити, що активна участь педагогічних працівників в роботі семінарів практикумів,  сприяла покращенню змісту  освітньої роботи вихованцями закладу, та рівня знань визначених програмами для кожної вікової групи.

            Також в роботі закладу  практикувались і такі форми методичної роботи як майстер-класи, обговорення актуальних питань за статтями фахових видань, консультації з питань навчання та виховання дошкільників, організації та проведення активних спільних  форм роботи з вихованцями та батьками. 

Варто відмітити роботу музичного керівника Зінченко А.В. у активному залучені дітей до світу музики, вокалу, танцю. На високому методичному рівні були проведені заняття, свята, розваги. Про результативність роботи свідчить участь у міському  фестивалі «Кіровоградські зірочки» і зайняте призове місце у  номінації  «Веселі нотки».

Освітній рівень педагогічних кадрів

У дошкільному навчальному закладі  працює 26 педагогічних працівників.

 З них:

Повна вища педагогічна освіта:

 • за спеціальністю – 11- (42,4 %);
 • середня спеціальна – 3 - (11,5%)                                                               

Повна вища педагогічна освіта

 • за іншим фахом – 12 -  (46,1 %)

Фаховий рівень педагогічних працівників станом                                       на кінець навчального року

Категорія

Кількість педагогів

Відсоток

Вища

8

30,7 %

Перша

1

                3,8%

Друга

6

23 %

Спеціаліст

5

                 19,2%

 Молодший спеціаліст, бакалавр

6

23%

Звання «вихователь – методист», «старший учитель»

5

 

 

Педагогічний стаж педагогічних працівників

 

Педагогічний стаж

Кількість педагогів

Відсоток

до 5 років

8

23 %

Від 5 до 10 років

4

15,3 %

Від 10 до 20 років

2

                 7,6%

20 і більше

12

53,8 %

Освітній процес в дошкільному закладі забезпечують кваліфіковані спеціалісти:
 68 працівників: педагогів –26, медперсоналу – 1 працівника, технічного персоналу – 34 осіб.
 - Директор ДНЗ – 1;
- Вихователь – методист – 1;
- Практичний психолог – 1;
- Інструктор з фізичного виховання – 1;
-Вчителі–логопеди – 3;
- Музичні керівники – 2;
- Вихователі – 17;

    Чергова атестація педагогічних працівників закладу у 2018/2019 н.р. була проведена відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, (затверджено наказом МОН України від 06.10.2010 р. № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників») та з урахуванням змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників (затверджених Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473).

    З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів у поточному році пройшли атестацію 6 педагогічних працівників дошкільного закладу. З них:

 • Вихователь Лінок К.Д. атестована на відповідність займаній посаді та підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»;
 • Вчитель – логопед Требух І.Б. на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання « старший учитель»; вихователі Міняйло А.С., Ткаченко Т.Ю. – на відповідність займаній посаді, присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії»;
 • вихователі Тарутіна С.В., Оришечко О.І. – на відповідність займаній посаді, встановлення 11 тарифного розряду та підтвердження педагогічного звання « вихователь – методист».

За результатами атестації:
- Кваліфікаційну категорію « спеціаліст вищої категорії» - 8 педагогів;
- Кваліфікаційну категорію « спеціаліст І категорії» - 1 педагога;
- Кваліфікаційну категорію « спеціаліст ІІ категорії» - 6 педагогів;
- Кваліфікаційну категорію « спеціаліст» - 5 педагогів
- Відповідають займаній посаді – 6 педагогів.
Із них мають педагогічне звання « Вихователь – методист» - 3 педагога,
 «Старший вчитель» - 2 педагога.

      Усвідомлюючи важливість реформування і оновлення дошкільної освіти, педагогічні працівники закладу постійно підвищують свій рівень фахової майстерності та психолого - педагогічної компетентності через проходження курсової підготовки, самоосвіти, приймають активну участь в методичних заходах ДНЗ, міста, області. Так, курсову перепідготовку у 2018/2019 н.р. при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського пройшли: 3 педагогічних працівника – Міняйло А.С., Дуброва М.В., Нестерчук В.П., які підвищили свій фаховий рівень, виконали докурсові роботи та прозвітували перед педагогічними працівниками про проходження курсів.

       Групові приміщення повністю забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дошкільного закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

- музична та спортивна  зали;

- кабінети вчителів-логопедів, психолога;

- методичний кабінет та медичний блок;

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи,

-  спортивний  майданчик

Комплектування груп в ДНЗ

             Комплектування дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до вимог Закону України  «Про дошкільну освіту» (розділ ІІ ст.14, пункт 3), Положення про дошкільний навчальний заклад та проектної потужності.

На сьогоднішній день у закладі виховуються 290  дітей.

Дошкільний навчальний  заклад  має 11 вікових  груп, з них: 3 ясельні, 8 дошкільних груп, 3 логопедичні.

         В 2018 – 2019 навчальному році функціонували такі групи:

№з/п

                 Вікові групи

  Кількість

    дітей

         Режим

         роботи

   1

Перша молодша група №1 (ясельна)

27

7.00 – 17.30

   2

Перша молодша група №3 (ясельна)

23

7.00 – 17.30

   3

Друга молодша група №2

30

7.00 – 19.00

   4

Друга молодша № 4

33

7.00 – 19.00

5

Друга молодша № 9

22

7.00 – 17.30

   5

Середня група № 11

28

7.00 – 19.00

   6

Середня логопедична група № 5

23

7.00 – 17.30

   7

Старша група № 6

31

7.00 – 17.30

   8

Старша група № 8

27

7.00 – 17.30

   9

Старша  логопедична група № 7

23

7.00 – 17.30

  11

Старша логопедична група № 10

23

7.00 – 17.30

   

 Колектив дошкільного навчального закладу протягом багатьох років використовує нові ефективні форми роботи із сім’єю, які дають змогу враховувати потреби батьків, пробуджувати у них інтерес до життя дітей у дошкільному навчальному закладі, формувати активну батьківську позицію, побудувати взаємодію з сім’єю на якісно новому рівні, перетворити батьків на однодумців, домогтися  взаєморозуміння, а з рештою – створити систему особистісно орієнтованої взаємодії дорослих з дітьми через організацію єдиного освітнього простору дошкільного закладу і сім’ї.
А головний результат нашої роботи – встановлення міцних, доброзичливих стосунків у родині, адже  у дружній, люблячій сім’ї може зростати самодостатня, соціально адаптована дитина.

Психологічну допомогу батькам, дітям та педагогам  надає  практичний психолог Зазимко В.О. Основними напрямками діяльності практичного психолога були: консультативно-методична, просвітницька, профілактична,  корекційна  та розвивальна роботи:

 • Психологічне забезпечення процесу адаптації дитини до дошкільного навчального закладу;
 • Підвищення рівня інформованості педагогів та батьків щодо родинно – національного виховання дошкільників;
 • Розвиток фізичного «Я» дошкільників засобами гри;
 • Корекція та профілактика негативних особистісних новоутворень і поведінкових реакцій через проведення розвивальних занять з дітьми, морально-етичних бесід;
 • Діагностика  психічного розвитку дитини, дослідження рівня розвитку довільної сфери, визначення готовності дитини до школи;
 • Визначення та формування психологічної готовності до шкільного навчання дітей дошкільного віку;
 • Формування знань у батьків, педагогічних працівників про психологічне здоров’я дітей та шляхи його збереження і зміцнення.

В березні проведено обстежено дітей старших груп, щодо визначення рівня готовності до школи. Встановлено, що випускники успішно готові до подальшого навчання. Всього  обстежено 72 дитини.

    Щодо збереження здоров’я дітей і його зміцнення

      Вважаю, що ця робота повинна бути спільною, відповідальною і систематичною. І починається вона зі здоров’я сім’ї: мами, дитини, способу життя, профілактичних щеплень і загартування, одягу дітей і прогулянок щодня і за будь – якої погоди. В ДНЗ створені всі умови для забезпечення фізкультурно-оздоровчої роботи. Маємо добре влаштований медичний блок,  маніпуляційний кабінет, спортивну залу і спортивні майданчики, інвентар і обладнання. Вчасно оновлюється аптечка першої невідкладної допомоги. Штати укомплектовані фаховими медичними працівниками і інструктором з фізкультури.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я

вихованців та працівників закладу.

 

         Одним з пріоритетних напрямків роботи керівника є забезпечення соціального захисту,збереження та зміцнення здоров’я вихованців і працівників закладу. Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2018 – 2019 навчальному році здійснювалось на суму 32,00 грн. дошкільні групи та 22.00 грн  групи раннього віку, відповідно з бюджету спрямовувалося 13,20 грн та 19,20 грн - це становить 60% від вартості харчування. Харчування дітей пільгових категорій здійснюється відповідно до наказу управління освіти.. В літній період вихованці забезпечені свіжими овочами, фруктами, соками, що завжди позитивно впливає на оздоровлення дошкільників влітку.

         Впродовж звітного навчального року з боку керівника та сестри медичної старшої здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно – гігієнічних умов, за виконанням норм харчування. Продукти та продовольча сировина надходять у заклад із супровідними документами відповідно до нормативних вимог.

Впродовж навчального року в закладі проводиться систематична робота з профілактики дитячого травматизму, безпеки життєдіяльності та формування навичок здорового способу життя. Форми роботи різноманітні: бесіди, розваги, свята, заняття тощо. Екскурсія до пожежної частини викликає в дітей велику зацікавленість до роботи цієї служби. Травм серед дітей не зафіксовано.

         Працівники закладу дотримуються правил техніки безпеки у приміщеннях закладу та на території. Травм у виробничому процесі не зафіксовано. Наприкінці травня в закладі відбувся Тиждень безпеки дитини, окрім навчальних заходів була проведена евакуація вихованців з приміщення дитсадка. Частина заходів проводилась за планом цивільного захисту.

     Зверення громадян за звітний період розглядались у відповідності з чинним законодавством з дотриманням термінів, прав і обов’язків учасників навчально-виховного процесу.

Заходи щодо зміцнення та модернізації

матеріально-технічної бази ДНЗ

Я, як керівник спрямовую роботу на покращення матеріально-технічної бази нашого закладу.

Найбільш складним та відповідальним напрямком у роботі директора є збереження, зміцнення та розвиток матеріально – технічної  бази ДНЗ. Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно кошторису. Виділені фінансові асигнування 100% забезпечують захищені статті і частково – утримання дошкільного закладу.

За рахунок бюджетних коштів у 2018-2019 навчальному році було придбано:

 

Рік, місяць

З якого фонду виділені кошти

Вид робіт, товарів

Кошторисна вартість, грн

Виділено коштів, грн

Стан виконання

Липень

2018

Загальний фонд

Стілець Юніор кож.зам.синій

 

9000,00

придбано

 

Загальний фонд

Лампа бактерицитна

 

1100,00

придбано

Серпень

2018

Загальний фонд

Господарчі товари

 

266,66

придбано

 

Загальний фонд

Господарчі товари

 

1888,42

придбано

Вересень

2018

Загальний фонд

Постільна білизна

 

9400,00

придбано

Жовтень

2018

Загальний фонд

Господарчі товари

 

3771,99

придбано

 

Загальний фонд

Господарчі товари

 

130,75

придбано

Листопад

2018

Спец.фонд

Бойлер Atlantic

Round VMR 80

 

4578,00

придбано

Березень

2019

Загальний

фонд

Запчастини до електром’ясорубки.

Ліхтар акумуляторний

 

6199,18

 

 

207,18

придбано

 

 

придбано

Квітень

2019

Загальний

фонд

Деззасоби

 

345

придбано

Травень

2019

Загальний

фонд

Будівельні матеріали

 

4095,18

 

придбано

 

Господарчі товари

 

845,61

придбано

Миючі засоби

 

3525,63

придбано

 

Посуд

 

 

444,33

придбано

 

 

 

ЗВІТ

директора дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 68 «Золота рибка» комбіноваго типу м.Кропивницького

Отян Валентини Іванівни

на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють

за 2017/2018 навчальний рік

 

            Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти  і науки України від 23.03.2005 р. №178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних. загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педгогічним колективом та громадськістю»

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно -громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття та виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

Основні завдання  зборів:

 1. Забезпечити прозорість і демократичність управління навчальним закладом.
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом

Загальна характеристика

        Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 68 «Золота рибка» комбінованого типу засновано в 1983 році.

Метавиховання дітей віком від 1,6 - 7 років. Підготовка вихованнців до шкільного (самостійного) життя шляхом іх адаптації у соціумі. Забеспечення всебічного гармонійного розвитку особистості дитини та здійснення родинно-національного виховання на основі відроджуваних традицій української етнопедагогіки та ідей педагогічної концепції С.Ф. Русової по виявленню, розвитку та підтримці творчих здібностей кожної дитини.

Здійснює свою діяльність відповідно до:

Дошкільний навчальний заклад відноситься до комунальної власності міста. Його засновником є  Кіровоградська міська рада.

        Організація освітньої роботи дошкільного закладу № 68 здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту» 2017 року, «Про дошкільну освіту» зі змінами 2017 року, Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305), нового Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234), інструктивно – методичних рекомендацій «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році» (лист МОН від 13.06.2017 № 1/9-322)

         Зміст освітнього процесу в закладі реалізовувався відповідно до вимог освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (затвердженої листом МОН від 09.11.2015 р. № 1/11-16163).

З метою поліпшення якості навчально-виховного процесу, розширення, поглиблення змісту дошкільної освіти в тому числі при наданні додаткових освітніх послуг, у роботі з дітьми використовуються парціальні програми, що схвалені комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України:

 • «Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового редагування Рейпольської О. Д.);
 • «Граючись вчимося. Англійська мова», програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (авт. – Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.) – чинна до кінця навчального року;
 • «Англійська мова для дітей дошкільного віку», програма та методичні рекомендації (заг. ред. – Низковська О.В., авт. – Кулікова І. А., Шкваріна Т.М.);
 • «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт. – Борщ Р. М., Самойлик Д. В.) – чинна до кінця навчального року;
 • «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт. -  Березіна О. М., Гніровська О. З.,  Линник Т. А.).;
 • «Скарбниця моралі», програма з морального виховання дітей дошкільного віку (авт. – Лохвицька Л.В.);
 • «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. – Лохвицька Л. В.);
 • «Казкова фізкультура»,  програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. - Єфименко М. М.);
 •  «Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку» (авт. – Малашевська І. А., Демидова С. К.);
 • Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» ( авт. - Рібцун Ю. В.);
 • Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення»  ( авт. - Бартєнєва Л. І. ).

    При організації роботи з дітьми дошкільного віку педагоги керувалися Переліком навчальних видань, рекомендованих до використання в освітньому процесі дошкільних навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році (лист МОН від 17.08.2017 1/11-8268).

       Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку в 2017/2018 навчальному році педагогічний колектив дошкільного навчального закладу № 68 спрямував свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості.

При цьому з урахуванням актуальної суспільно-політичної, соціально-економічної, екологічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку ДНЗ колектив приділяв увагу таким пріоритетним напрямам освітньої роботи:

 • забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей  раннього віку (від 1,6 до 3 років), їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище;
 • національно-патріотичне виховання засобами  образотворчого мистецтва;
 •  формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми;
 • формування здорового способу життя у дітей та їх батьків;
 • екологічне та трудове виховання дошкільників в процесі організованої й самостійної предметно-практичної діяльності;
 • музичне виховання дітей дошкільного віку;
 • особливу увагу приділено таким засобам освітнього впливу на дитячу особистість як творча гра (сюжетно-рольова, конструкторсько-будівельна, театралізація, драматизація).

Організація освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі була спрямована на реалізацію основних завдань ДНЗ, при визначенні яких були враховані їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, аналіз результатів роботи за 2017/2018 навчальний рік, можливості колективу, а саме:

 1. Формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку шляхом використання художніх творів;
 2. Національно-патріотичне виховання засобами  образотворчого мистецтва;
 3. Формування логіко – математичної компетентності дошкільників.

Освітній рівень педагогічних кадрів

У дошкільному навчальному закладі  працює 26 педагогічних працівників.

 З них:

Повна вища педагогічна освіта:

 • за спеціальністю – 13 - (50 %);
 • середня спеціальна – 3 - (11,5%)                                                               

Повна вища педагогічна освіта

 • за іншим фахом – 10 -  (38,4 %)

Фаховий рівень педагогічних працівників станом                                       на кінець навчального року

Категорія

Кількість педагогів

Відсоток

Звання «вихователь – методист»

3

11,5%

Вища

8

30,7 %

Перша

1

                3,8%

Друга

5

19,2 %

Спеціаліст

8

                 30,7%

 1.  

Педагогічний стаж педагогічних працівників

 

Педагогічний стаж

Кількість педагогів

Відсоток

до 5 років

6

23 %

Від 5 до 10 років

4

15,3 %

Від 10 до 20 років

2

                 7,6%

20 і більше

14

53,8 %

 

 

 

 

Навчально – виховний процес в дошкільному закладі забезпечують кваліфіковані спеціалісти:
 68 працівників: педагогів –26, медперсоналу – 1 працівника, технічного персоналу – 34 осіб.
 - Завідувач ДНЗ – 1;
- Вихователь – методист – 1;
- Практичний психолог – 1;
- Інструктор з фізичного виховання – 1;
-Вчителі–логопеди – 3;
- Музичні керівники – 1;
- Вихователі – 18 ;

    Чергова атестація педагогічних працівників закладу у 2017/2018 н.р. була проведена відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, (затверджено наказом МОН України від 06.10.2010 р. № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників») та з урахуванням змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників (затверджених Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473).

    З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів у поточному році пройшли атестацію 4 педагогічні працівники дошкільного закладу. З них:

 • Вихователь - методист Біда С.О. атестована на відповідність займаній посаді та присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»,
 • Практичний психолог Зазимко В.О., вихователі Уваровська Ю.М., Чудна А.А., Юсеф О.І. – на відповідність займаній посаді, присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії».

За результатами атестації:
- Кваліфікаційну категорію « спеціаліст вищої категорії» - 8 педагогів;
- Кваліфікаційну категорію « спеціаліст І категорії» - 1 педагога;
- Кваліфікаційну категорію « спеціаліст ІІ категорії» - 5 педагога;
- Кваліфікаційну категорію « спеціаліст» - 8 педагогів
- Відповідають займаній посаді – 3 педаги.
Із них мають педагогічне звання « Вихователь – методист» - 3 педагога,
 «Старший вчитель» - 2 педагога 

      Усвідомлюючи важливість реформування і оновлення дошкільної освіти, педагогічні працівники закладу постійно підвищують свій рівень фахової майстерності та психолого - педагогічної компетентності через проходження курсової підготовки, самоосвіти, приймають активну участь в методичних заходах ДНЗ, міста, області. Так, курсову перепідготовку у 2017/2018 н.р. при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського пройшли: директор Отян В.І., вихователь Юсеф О.І. підвищили свій фаховий рівень, виконали докурсові роботи та прозвітували перед педагогічними працівниками про проходження курсів.

Педагогічні працівники: Отян В.І., Біда С.О., Ткаченко Т.Ю., Тарутіна С.В., Юсеф О.І. підвищили кваліфікацію при Національній Академії педагогічних наук України ДВНЗ «Університету менеджменту освіти» центральному інституті післядипломної педагогічної освіти.  Взяли участь у Всеукраїнськомунауково – практичному семінарі «Технології розвитку здібностей і обдарованості дошкільників та учнів початкової школи» з презентацією програми «STREAM – освіта, або Стежинки у Всесвіт» за 24 – годинною програмою навчання.

   З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогічного колективу придбано методичну літературу, посібники, розвивальні та дидактичні ігри. Кожен педагогічний працівник має можливість і доступ до ознайомлення з періодичними виданнями видавництв: «МЦФЕР - Україна», «Шкільний світ», «Мандрівець»: «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога»,  «Пожежна безпека», «Безпека життєдіяльності».

       Групові приміщення повністю забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

- музична та спортивна  зали;

- кабінети вчителів-логопедів, психолога;

- методичний кабінет та медичний блок;

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи,

-  спортивний  майданчик

 Комплектування груп в ДНЗ

             Комплектування дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до вимог Закону України  «Про дошкільну освіту» (розділ ІІ ст.14, пункт 3), Положення про дошкільний навчальний заклад та проектної потужності.

На сьогоднішній день у закладі виховуються 298  дітей.

Дошкільний навчальний  заклад  має 11 вікових  груп, з них: 3 ясельні, 8 дошкільних груп, 3 логопедичні.

         В 2017 – 2018 навчальному році функціонували такі групи:

№з/п

                 Вікові групи

  Кількість

    дітей

         Режим

         роботи

   1

Перша молодша група №1 (ясельна)

 

7.00 – 17.30

   2

Перша молодша група №3 (ясельна)

 

7.00 – 17.30

   3

Друга молодша група №2

 

7.00 – 19.00

   4

Друга молодша № 11

 

7.00 – 19.00

5

Середня № 6

 

7.00 – 17.30

   5

Середня група № 8

 

7.00 – 19.00

   6

Старша  № 4

 

7.00 – 17.30

   7

Старша група № 9

 

7.00 – 17.30

   8

Старша логопедична група № 5

 

7.00 – 17.30

   9

Старша  логопедична група № 7

 

7.00 – 17.30

  11

Середня логопедична група № 10

 

7.00 – 17.30

      При комплектуванні груп дітьми, враховуються санітарно-гігієнічні вимоги щодо норм і правил утримання дітей в дошкільних закладах.

Про систему роботи з дітьми, які не відвідують  ДНЗ

         Керуючись  Законами   України     «Про освіту, 2017», «Про дошкільну освіту» (ст.19), інструктивно-методичним листом «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади», педагогами дошкільного закладу було проведено облік дітей дошкільного віку закріпленого за садком мікрорайону.

         Відповідно до Листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.07 року № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» створили банк даних про дітей дошкільного віку, які не відвідують дошкільний навчальний заклад.

         Адміністрацією дошкільного навчального закладу розроблено заходи щодо охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою, відповідно до соціальних потреб сімей, активне їх залучення до навчально-виховного процесу, проведення просвітницької роботи.

         В закладі працює консультпункт  для батьків, діти яких не відвідують дошкільний заклад. Батьки отримують кваліфіковані консультації завідувача, вихователя - методиста сестри медичної, вихователів, інструктора з фізкультури, практичного психолога, логопедів, музичних керівників з питань виховної та освітньої роботи з дітьми дошкільного віку за державними  програмами «Дитина» та «Впевнений старт». Завдяки такій роботі діти можуть здобувати дошкільну освіту вдома.

 

Створено батьківський куб «Гармонія» основними завданнями роботи якого  є:

 • Переконати батьків у тому, що взаємодія з педагогами є найважливішою умовою всебічного розвитку та соціалізації дітей;
 • Ознайомити батьків з різними питаннями дошкільної педагогіки, вікової психології і педіатрії – використовуючи різні форми роботи – лекції, ділові ігри, вправи, конкурси, свята тощо;
 • Сприяти усвідомленню того, що сім’я на всіх етапах розвитку дитини потребує допомоги спеціалістів.

Клуб « Гармонія» здійснює свою роботу за такими напрямками:

 •  Надання допомоги батькам вихованців в оволодінні медико – психолого – педагогічними знаннями;
 • Пропаганда позитивного досвіду сімейного виховання;
 • Підвищення компетентності батьків з питань розвитку, виховання і навчання дитини дошкільного  віку;
 • Популяризація діяльності дошкільного закладу серед населення мікрорайону.
  План роботи клубу розміщено на інформаційному  сайті «Класна оцінка»
      Колектив дошкільного навчального закладу протягом багатьох років використовує нові ефективні форми роботи із сім’єю, які дають змогу враховувати потреби батьків, пробуджувати у них інтерес до життя дітей у дошкільному навчальному закладі, формувати активну батьківську позицію, побудувати взаємодію з сім’єю на якісно новому рівні, перетворити батьків на однодумців, домогтися  взаєморозуміння, а з рештою – створиим систему особистісно орієнтованої взаємодії дорослих з дітьми через організацію єдиного освітнього простору дошкільного закладу і сім’ї.
  А головний результат нашої роботи – встановлення міцних, доброзичливих стосунків у родині, адже  у дружній, люблячій сім’ї може зростати самодостатня, соціально адаптована дитина.

 

Психологічну допомогу батькам, дітям та педагогам  надає  практичний психолог Зазимко В.О. Основними напрямками діяльності практичного психолога були: консультативно-методична, просвітницька, профілактична,  корекційна  та розвивальна роботи:

 • Психологічне забезпечення процесу адаптації дитини до дошкільного навчального закладу;
 • Підвищення рівня інформованості педагогів та батьків щодо родинно – національного виховання дошкільників;
 • Розвиток фізичного «Я» дошкільників засобами гри;
 • Корекція та профілактика негативних особистісних новоутворень і поведінкових реакцій через проведення розвивальних занять з дітьми, морально-етичних бесід;
 • Діагностика  психічного розвитку дитини, дослідження рівня розвитку довільної сфери, визначення готовності дитини до школи;
 • Визначення та формування психологічної готовності до шкільного навчання дітей дошкільного віку;
 • Формування знань у батьків, педагогічних працівників про психологічне здоров’я дітей та шляхи його збереження і зміцнення.

В березні проведено обстежено дітей старших груп, щодо визначення рівня готовності до школи. Встановлено, що випускники успішно готові до подальшого навчання. Всього  обстежено 62 дитини.

    Щодо збереження здоров’я дітей і його зміцнення

      Вважаю, що ця робота повинна бути спільною, відповідальною і систематичною. І починається вона зі здоров’я сім’ї: мами, дитини, способу життя, профілактичних щеплень і загартування, одягу дітей і прогулянок щодня і за будь – якої погоди. В ДНЗ створені всі умови для забезпечення фізкультурно-оздоровчої роботи. Маємо добре влаштований медичний блок,  маніпуляційний кабінет, спортивну залу і спортивні майданчики, інвентар і обладнання. Вчасно оновлюється аптечка першої невідкладної допомоги. Штати укомплектовані фаховими медичними працівниками і інструктором з фізкультури.

Інструктором з фізкультури Мартиненко М.Ю. постійно проводить заняття з фізкультури, спортивні свята і розваги, дні здоров’я, зі старшими дітьми походи, спортивні ігри, медичні огляди і таке інше.

         З метою зміцнення здоров’я дітей та попередження випадків шлунково-кишкових захворювань, особливу увагу приділяли організації харчування дітей, технології приготування їжі. Контроль за харчуванням здійснювався щодня на протязі року. Активно працювала рада з харчування: Лаврова А.С. – сестра медична старша; Оришечко О.І. – голова комісії ради ДНЗ;  Міронова О.І. - голова ПК. При організації харчування керувалися Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 та Наказом МОЗ та МОН України від 01.06.2005 року № 242/329. Рада разом з адміністрацією ДНЗ здійснює   контроль  за  технологією приготування  їжі, якість продуктів, санітарним саном харчоблока, тощо. Складається  перспективне  меню сектором харчування управління освіти на  весняно – літні  та  осінньо – зимовий  періоди; ведеться  бракераж сировини і  продуктів, бракераж  готової  продукції. Постійно  слідкуємо  за  додержанням  строків    реалізації  швидкопсуючих  продуктів. На  контролі  питання   дотримання  технологічного  процесу  приготування  їжі, органолептичних та смакових якостей готових  страв.     

   За планом велася робота з попередження дитячого травматизму, протипожежної безпеки, вивчення правил дорожнього руху. Травм з втратою працездатності в ДНЗ і звітному періоді не було.

     Зверення громадян за звітний період розглядались у відповідності з чинним законодавством з дотриманням термінів, прав і обов’язків учасників навчально-виховного процесу.

 

 

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної

бази ДНЗ

Найбільш складним та відповідальним напрямком у роботі директора є збереження, зміцнення та розвиток матеріально – технічної  бази ДНЗ.

Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно кошторису. Виділені фінансові асигнування 100% забезпечують захищені статті і частково – утримання дошкільного закладу.

За кошти управління освіти придбано:

Назва товару

Сума

Червень 2017 р.

 

Медикаменти

399,39

 

Проточний водонагрівач

5270,00

Липень 2017 р.

 

Будівельні матеріали

2500,00

Серпень 2017 р.

 

Канцтовари

1256,45

Вересень 2017 р.

 

Миючі засоби

1451,67

 

Господарчі товари

2071,58

 

Ремонт системи теплопостачання

190694,50

 

Посуд

796,53

 

Господарчий товар

441,15

Листопад 2017 р.

 

Канцтовари

5435,80

 

Утюг (2 шт.)

1570,00

 

Водонагрівач

3095,00

 

Миючі засоби

3914,98

 

Господарчі товари

471,56

Березень 2018 р.

 

Повірка ел.лічильників

 

Квітень 2018 р.

 

Лабораторні дослідження

1560,00

 

Господарчі товари

2238,28

 

Будівельні матеріали

145,80

 

Миючі засоби

3235,13

 

Бойлер

4375,00

 

Міксер

1555,00

 

Медикаменти

375,17

Травень 2018 р.

 

Жарочна шафа

14150,00

 

Господарчі товари

3104,63

 

Будівельні матеріали

311,03

 

 

 

 

Інтернет

1278,00

 

 Для створення оптимальних умов перебування дітей в дошкільному закладі матеріально-технічна база ДНЗ постійно удосконалюється і модернізується

Висловлюємо подяку Вам, шановні батьки, за участь в житті нашого дошкільного навчального закладу. За розуміння та співпрацю!


 

ЗВІТ
Завідувача дошкільного навчального закладу  (ясел-садка) № 68 "Золота рибка" комбінованого типу Отян Валентини Іванівни перед батьками та громадськістю за 2016-2017 навчальний рік

  Мета звітування: подальше утвердження відкритої і демократичної державно -  громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття та виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Основні завдання  зборів:

1.     Забезпечити прозорість і демократичність управління навчальним закладом.

2.     Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 68 «Золота рибка» засновано в 1983 році.

Метавиховання дітей віком від 1,6 - 7 років. Підготовка вихованнців до шкільного (самостійного) життя шляхом іх адаптації у соціумі. Забеспечення всебічного гармонійного розвитку особистості дитини та здійснення родинно-національного виховання на основі відроджуваних традицій української етнопедагогіки та ідей педагогічної концепції С.Ф. Русової по виявленню, розвитку та підтримці творчих здібностей кожної дитини.

Здійснює свою діяльність відповідно до:

Дошкільний навчальний заклад відноситься до комунальної власності міста. Його засновником є  Кіровоградська міська рада.

        Організація освітньої роботи дошкільного закладу № 68 здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305), нового Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234), інструктивно – методичних рекомендацій «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році» (лист МОН від 16.06.2016 № 1/9-315)

         Зміст освітнього процесу в закладі реалізовувався відповідно до вимог Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (затвердженої листом МОН від 09.11.2015 р. № 1/11-16163).

З метою поліпшення якості навчально-виховного процесу, розширення, поглиблення змісту дошкільної освіти в тому числі при наданні додаткових освітніх послуг, у роботі з дітьми використовуються парціальні програми, що схвалені комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України:

-  «Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового редагування Рейпольської О. Д.);

- «Граючись вчимося. Англійська мова», програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (авт. – Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.) – чинна до кінця навчального року;

-  «Англійська мова для дітей дошкільного віку», програма та методичні рекомендації (заг. ред. – Низковська О.В., авт. – Кулікова І. А., Шкваріна Т.М.);

-  «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт. – Борщ Р. М., Самойлик Д. В.) – чинна до кінця навчального року;

-  «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт. -  Березіна О. М., Гніровська О. З.,  Линник Т. А.).;

-  «Скарбниця моралі», програма з морального виховання дітей дошкільного віку (авт. – Лохвицька Л.В.);

-  «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. – Лохвицька Л. В.);

-   «Казкова фізкультура»,  програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. - Єфименко М. М.);

-   «Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку» (авт. – Малашевська І. А., Демидова С. К.);

-  Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» ( авт. - Рібцун Ю. В.);

-  Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення»  ( авт. - Бартєнєва Л. І. ).

    При організації роботи з дітьми дошкільного віку педагоги керувалися Переліком навчальних видань, рекомендованих до використання в освітньому процесі дошкільних навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році (лист МОН від 12.08.2016 № 1/9-432).

       Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку в 2016/2017 навчальному році педагогічний колектив дошкільного навчального закладу № 68 спрямував свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості.

При цьому з урахуванням актуальної суспільно-політичної, соціально-економічної, екологічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку ДНЗ колектив приділяв увагу таким пріоритетним напрямам освітньої роботи:

Протягом 2016/2017 навчального року діяльність педагогічного колективу ДНЗ № 68 спрямовувалась на створення належних умов для ефективного та розвивального навчально-виховного процесу, а саме:

-   удосконалення форм, змісту та методів роботи, підвищення  професійної компетентності педагогів з метою якісного впровадження Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років "Дитина", Базового компонента дошкільної освіти, створення комфортного предметно - розвивального середовища в дошкільному навчальному закладі, як умови формування оздоровчих навичок та навичок безпечної поведінки у дошкільників;

-  підвищення рівня мовленнєвої компетентності дошкільників через      взаємозв’язок мовленнєво-ігрової діяльності та спілкування.

Навчально – виховний процес в дошкільному закладі забезпечують кваліфіковані спеціалісти:
 62 працівники: педагогів –30, медперсоналу – 2 працівника, технічного персоналу – 30 осіб.
 - Завідувач ДНЗ – 1;
- Вихователь – методист – 1;
- Практичний психолог – 1;
- Інструктор з фізичного виховання – 1;
-Вчителі–логопеди – 3;
- Музичні керівники – 2;
- Вихователі – 21 ;
З них мають:
- Середню – спеціальну освіту – 3 педагоги.
- Базова вища освіта – 1 пед.
- Повну вищу освіту – 18 пед.

    Чергова атестація педагогічних працівників закладу у 2016/2017 н.р. була проведена відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, (затверджено наказом МОН України від 06.10.2010 р. № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників») та з урахуванням змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників (затверджених Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473).

      З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів у поточному році пройшли атестацію 4 педагогічні працівники дошкільного закладу. З них:

-  вихователь Тірошко Т.І. атестована на відповідність займаній посаді та присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»,

-  вихователь Кривулько І.М. та керівник гуртка Зіненко В.О. – на відповідність займаній посаді, встановлення 11 тарифікаційного розряду;

-  вихователь Оганян Т.В. на відповідність займаній посаді та підтвердження  кваліфікаційної категорії «спеціаліст».

За результатами атестації:
- Кваліфікаційну категорію « спеціаліст вищої категорії» - 5 педагогів;
- Кваліфікаційну категорію « спеціаліст І категорії» - 3 педагога;
- Кваліфікаційну категорію « спеціаліст ІІ категорії» - 2 педагога;
- Кваліфікаційну категорію « спеціаліст» - 14 педагогів
- Відповідають займаній посаді – 3 педаги.
Із них мають педагогічне звання « Вихователь – методист» - 3 педагога,
 «Старший вчитель» - 2 педагога 

 

      Усвідомлюючи важливість реформування і оновлення дошкільної освіти, педагогічні працівники закладу постійно підвищують свій рівень фахової майстерності та психолого - педагогічної компетентності через проходження курсової підготовки, самоосвіти, приймають активну участь в методичних заходах ДНЗ, міста, області. Так, курсову перепідготовку у 2016/2017 н.р. при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського пройшли: музичний керівник Щербина С.М., вихователі Кривулько І.М., Лінок К.Д., Беркутова В.В. керівник гуртка англійської мови Зіненко В.О. підвищили свій фаховий рівень, виконали докурсові роботи та прозвітували перед педагогічними працівниками про проходження курсів. Інструктор з фізкультури Русинюк У.В.  та вихователь Юсеф О.І. відповідно до плану МЦСПС пройдуть підвищення кваліфікації  до кінця поточного року.

   З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогічного колективу придбано методичну літературу, посібники, розвивальні та дидактичні ігри. Кожен педагогічний працівник має можливість і доступ до ознайомлення з періодичними виданнями видавництв: «МЦФЕР - Україна», «Шкільний світ», «Мандрівець»: «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога»,  «Пожежна безпека», «Безпека життєдіяльності».

       Групові приміщення повністю забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

- музична та спортивна  зали;

- кабінети вчителів-логопедів, психолога;

- методичний кабінет та медичний блок;

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи,

-  спортивний  майданчик

 Комплектування груп в ДНЗ

             Комплектування дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до вимог Закону України  «Про дошкільну освіту» (розділ ІІ ст.14, пункт 3), Положення про дошкільний навчальний заклад та проектної потужності.

На сьогоднішній день у закладі виховуються 315 дітей.

Дошкільний навчальний  заклад  має 11 вікових  груп, з них: 3 ясельні, 8 дошкільних груп, 3 логопедичні.

         В 2016 – 2017 навчальному році функціонували такі групи:

№з/п

                 Вікові групи

  Кількість

    дітей

         Режим

         роботи

   1

Перша молодша група №1 (ясельна)

 

7.00 – 17.30

   2

Перша молодша група №3 (ясельна)

 

7.00 – 17.30

   3

Друга молодша група №2

 

7.00 – 19.00

   4

Друга молодша група №6

 

7.00 – 17.30

5

Друга молодша група №8

 

7.00 – 17.30

   5

Середня група №4

 

7.00 – 19.00

   6

Середня група № 9

 

7.00 – 17.30

   7

Старша група № 11

 

7.00 – 17.30

   8

Старша логопедична група № 5

 

7.00 – 17.30

   9

Середня логопедична група № 7

 

7.00 – 17.30

  11

Старша логопедична група № 10

 

7.00 – 17.30

   

  При комплектуванні груп дітьми, враховуються санітарно-гігієнічні вимоги щодо норм і правил утримання дітей в дошкільних закладах.

Про систему роботи з дітьми, які не відвідують  ДНЗ

         Керуючись  Законами   України     «Про освіту», «Про дошкільну освіту» (ст.19), інструктивно-методичним листом «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади», педагогами дошкільного закладу було проведено облік дітей дошкільного віку закріпленого за садком мікрорайону.

         Відповідно до Листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.07 року № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» створили банк даних про дітей дошкільного віку, які не відвідують дошкільний навчальний заклад.

         Адміністрацією дошкільного навчального закладу розроблено заходи щодо охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою, відповідно до соціальних потреб сімей, активне їх залучення до навчально-виховного процесу, проведення просвітницької роботи.

         В закладі працює консультпункт  для батьків, діти яких не відвідують дошкільний заклад. Батьки отримують кваліфіковані консультації завідувача, вихователя - методиста сестри медичної, вихователів, інструктора з фізкультури, практичного психолога, логопедів, музичних керівників з питань виховної та освітньої роботи з дітьми дошкільного віку за державними  програмами «Дитина» та «Впевнений старт». Завдяки такій роботі діти можуть здобувати дошкільну освіту вдома.

Створено батьківський куб «Гармонія» основними завданнями роботи якого  є:

-         Переконати батьків у тому, що взаємодія з педагогами є найважливішою умовою всебічного розвитку та соціалізації дітей;

-         Ознайомити батьків з різними питаннями дошкільної педагогіки, вікової психології і педіатрії – використовуючи різні форми роботи – лекції, ділові ігри, вправи, конкурси, свята тощо;

-         Сприяти усвідомленню того, що сім’я на всіх етапах розвитку дитини потребує допомоги спеціалістів.

Клуб « Гармонія» здійснює свою роботу за такими напрямками:

-          Надання допомоги батькам вихованців в оволодінні медико – психолого – педагогічними знаннями;

-         Пропаганда позитивного досвіду сімейного виховання;

-         Підвищення компетентності батьків з питань розвитку, виховання і навчання дитини дошкільного  віку;

-         Популяризація діяльності дошкільного закладу серед населення мікрорайону.
План роботи клубу розміщено на інформаційному  сайті «Класна оцінка»
    Колектив дошкільного навчального закладу протягом багатьох років використовує нові ефективні форми роботи із сім’єю, які дають змогу враховувати потреби батьків, пробуджувати у них інтерес до життя дітей у дошкільному навчальному закладі, формувати активну батьківську позицію, побудувати взаємодію з сім’єю на якісно новому рівні, перетворити батьків на однодумців, домогтися  взаєморозуміння, а з рештою – створиим систему особистісно орієнтованої взаємодії дорослих з дітьми через організацію єдиного освітнього простору дошкільного закладу і сім’ї.
А головний результат нашої роботи – встановлення міцних, доброзичливих стосунків у родині, адже  у дружній, люблячій сім’ї може зростати самодостатня, соціально адаптована дитина.

Психологічну допомогу батькам, дітям та педагогам  надає  практичний психолог Зіненко В.О. Основними напрямками діяльності практичного психолога були: консультативно-методична, просвітницька, профілактична,  корекційна  та розвивальна роботи:

·        Психологічне забезпечення процесу адаптації дитини до дошкільного навчального закладу;

·        Підвищення рівня інформованості педагогів та батьків щодо родинно – національного виховання дошкільників;

·        Розвиток фізичного «Я» дошкільників засобами гри;

·        Корекція та профілактика негативних особистісних новоутворень і поведінкових реакцій через проведення розвивальних занять з дітьми, морально-етичних бесід;

·        Діагностика  психічного розвитку дитини, дослідження рівня розвитку довільної сфери, визначення готовності дитини до школи;

·        Визначення та формування психологічної готовності до шкільного навчання дітей дошкільного віку;

·        Формування знань у батьків, педагогічних працівників про психологічне здоров’я дітей та шляхи його збереження і зміцнення.

В березні проведено обстежено дітей старших груп, щодо визначення рівня готовності до школи. Встановлено, що випускники успішно готові до подальшого навчання. Всього  обстежено 62 дитини.

    Щодо збереження здоров’я дітей і його зміцнення

      Вважаю, що ця робота повинна бути спільною, відповідальною і систематичною. І починається вона зі здоров’я сім’ї: мами, дитини, способу життя, профілактичних щеплень і загартування, одягу дітей і прогулянок щодня і за будь – якої погоди. В ДНЗ створені всі умови для забезпечення фізкультурно-оздоровчої роботи. Маємо добре влаштований медичний блок,  маніпуляційний кабінет, спортивну залу і спортивні майданчики, інвентар і обладнання. Вчасно оновлюється аптечка першої невідкладної допомоги. Штати укомплектовані фаховими медичними працівниками і інструктором з фізкультури. Постійно проводяться заняття з фізкультури, спортивні свята і розваги, дні здоров’я, зі старшими дітьми походи, спортивні ігри, медичні огляди і таке інше.

         З метою зміцнення здоров’я дітей та попередження випадків шлунково-кишкових захворювань, особливу увагу приділяли організації харчування дітей, технології приготування їжі. Контроль за харчуванням здійснювався щодня на протязі року. Активно працювала рада з харчування:  Чорноморець А.В.. – сестра медична старша; Оришечко О.І. – голова комісії ради ДНЗ;  Міронова О.І. - голова ПК. При організації харчування керувалися Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 та Наказом МОЗ та МОН України від 01.06.2005 року № 242/329. Рада разом з адміністрацією ДНЗ здійснює   контроль  за  технологією приготування  їжі, якість продуктів, санітарним саном харчоблока, тощо. Складається  перспективне  меню сектором харчування управління освіти на  весняно – літні  та  осінньо – зимовий  періоди; ведеться  бракераж сировини і  продуктів, бракераж  готової  продукції. Постійно  слідкуємо  за  додержанням  строків    реалізації  швидкопсуючих  продуктів. На  контролі  питання   дотримання  технологічного  процесу  приготування  їжі, органолептичних та смакових якостей готових  страв.     

   За планом велася робота з попередження дитячого травматизму, протипожежної безпеки, вивчення правил дорожнього руху. Травм з втратою працездатності в ДНЗ і звітному періоді не було.

     Зверення громадян за звітний період розглядались у відповідності з чинним законодавством з дотриманням термінів, прав і обов’язків учасників навчально-виховного процесу.

 


Висловлюємо подяку Вам, шановні батьки, за участь в житті нашого дитячого садочка. За розуміння та співпрацю, створення належних умов для виховання та навчання ваших дітей – наших вихованців!

 

 

 


1
2
3
4
5