Кропивницький. Дошкільний навчальний заклад № 68 "Золота рибка"(центр Софії Русової)

 

http://zolotarybka.klasna.com

Правила поведінки здобувачів освіти

 

Правила поведінки здобувачів освіти

 

 

1. Щоденний ранковий прийом дитини в групу здійснює вихователь, який опитує батьків про стан здоров`я, оглядає гортань і шкіру, вимірює температуру у групах для дітей раннього віку  (в групах для дітей дошкільного віку  - за показниками, в період карантину тощо.)

2. Заборонено прийом до ЗДО  дітей з підвищеною температурою тіла, кашлем, нежиттю  та іншими ознаками захворювань.

3. Дитина, яка захворіла упродовж дня, буде переведена до ізолятора, де під наглядом медичної сестри старшої чекатиме на батьків чи осіб, які їх замінюють.

4. Після перенесеного захворювання діти в  приймаються  за наявності дозволу  лікаря-педіатра.

5. Батьки зобовязані приводити дитину чистоювдягнену охайно  та відповідно погодних умов.

6. Дитячий одяг в особистих шафах має зберігатися таким чином:

                      ·        в окремому мішечку чистий одяг;

                      ·        брудний одяг в мішечку, який не промокає;

                      ·        на одязі має бути маркування та петлі, щоб вішати на гачок;

                      ·        взуття має зберігатися в пластиковому лотку.

 

7. Не дозволяється приносити та зберігати в шафах солодощі, фрукти, іграшки та інші предмети.

8. Заборонено  одягати на дитину  дрібні прикраси (це може загрожувати життю і здоров`ю дитини може загубитися).

9. Приводити дитину в ЗДО слід  не пізніше  восьмої  години ранку, щоб не порушувати затверджений режим дня.

10. Якщо дитина захворіла або відсутня за інших причини, батьки повинні  повідомити про це працівників закладу дошкільної освіти.

11Заборонено забирати дитину  особам у нетверезому стані.

12. Оплату за харчування дитини в ЗДО необхідно здійснювати до 10-го числа поточного місяця.

13. Діти в закладі дошкільної освіти повинні звертатися до дорослих по імені та по батькові.

14Зауваження та пропозиції щодо роботи закладу дошкільної освіти  слід доводити до відома  вихователів та адміністрації.


Права та обов'язки батьків здобувачів освіти

(Стаття 55 Закону України "Про освіту")

 

1. Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов'язки щодо освіти і розвитку дитини.

2. Батьки здобувачів освіти мають право:
- захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;
- звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;
- обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
- брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;
- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
- отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

 

3. Батьки здобувачів освіти зобов'язані:
- виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров'я, здоров'я оточуючих і довкілля;
- сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
- дбати про фізичне і психічне здоров'я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
- формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
- формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
- виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

 

4. Держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов'язків, захищає права сім'ї.