Кропивницький. Дошкільний навчальний заклад № 68 "Золота рибка"(центр Софії Русової)

 

http://zolotarybka.klasna.com

Рада по харчуванню

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду по харчуванню

І. Загальні положення

1.1.Рада по харчуванню (далі - Рада) утворюється при дошкільному навчальному закладі з метою здійснення контролю за роботою харчоблоку та організацією повноцінного, якісного харчування дітей.

1.2.Рада по харчуванню є дорадчим органом.

1.3.Рада по харчуванню збирається відповідно затвердженого плану роботи та у разі необхідності.

1.4.Склад Ради по харчуванню на кожний навчальний рік затверджується наказом завідувача дошкільного закладу.

1.5.До складу можуть входити: відповідальний за харчування по ДНЗ, завгосп, лікар, медична сестра, вихователі, психолог, представники профспілкового комітету, представники батьківської громадськості.

1.6.Безпосереднє керівництво Радою по харчуванню здійснює сестра медична старша.

1.7. У своїй діяльності Рада по харчуванню керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами міністерства освіти і науки України, Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання  навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, наказами управління освіти Кіровоградської міської ради і цим Положенням.

ІІ. Цілі та завдання комісії

2.1.Контролювати роботу харчоблока в дошкільному навчальному закладі.

2.2.Активно сприяти покращенню обслуговування дітей та співробітників.

2.3. Забезпечення контролю за належними умовами повноцінного харчування дітей, як основного фактору охорони здоров’я.

ІІІ. Основні напрямки роботи

Робота Ради по харчуванню полягає в тому, щоб виявляти недоліки у діяльності робітників харчоблоку і активно допомагати їх усуненню, вносити пропозиції на розгляд адміністрації дошкільного закладу та вимагати усунення вказаних недоліків.

Вносити пропозиції стосовно розвиту матеріально технічної бази харчоблоку.

Рада по харчуванню звітує про свою роботу на засіданнях Ради закладу.

Рекомендації Ради по харчуванню приймаються колегіально, більшістю голосів від загальної кількості присутніх членів Ради.

Засідання Ради по харчуванню проводяться один раз на квартал, під час яких:

- складається і затверджуються план роботи;

- заслуховуються звіти кожного з членів Ради про роботу;

- обговорюються конкретні заходи щодо усунення наявних недоліків.

3.6.Всі засідання Ради фіксуються протоколами, з якими ознайомлюється завідувач дошкільного навчального закладу.

 

ІV. Ведення документації

Рада по харчуванню веде наступну документацію:

План роботи Ради по харчуванню на навчальний рік;

Протоколи засідань Ради по харчуванню;

Звіт роботи Ради по харчуванню з аналізом стану організації харчування дітей, пропозиціями та рекомендаціями;

Акти перевірок організації харчування

 

Неплановий акт обстеження ради по харчуванню